Strona główna Aktualności Polityka Kandydaci odpowiadają cz. 1

Kandydaci odpowiadają cz. 1

51

Czytelnicy portalu EPAinfo zadali pytania kandydatom na prezydenta Pabianic. Co mają do powiedzenia?

Wybraliśmy 10 najciekawszych pytań i wysłaliśmy je do wszystkich kandydatów. Zostali również poinformowani telefonicznie. Nie udało nam się jedynie skontaktować z Ryszardem Tkaczem (nie odpowiedział na e-mail i sms). Całość opublikujemy w 4 częściach. Kolejność kandydatów według daty odesłania odpowiedzi.

1. Jaki ma Pan pomysł na przyciągnięcie dużych firm na teren Pabianic na wzór miejscowości typu Konstantynów czy Aleksandrów Łódzki. Które grunty ewentualnie można zagospodarować, jakie mogą być zwolnienia podatkowe i inne benefity dla tych firm, aby być konkurencyjnym na rynku?

Marian Koczur:  Zwolnienie na okres 10 lat z podatków od gruntów i nieruchomości dla nowych firm i osób prywatnych. Warunek, podatek dochodowy musi być odprowadzany w miejscu prowadzenia działalności lub zamieszkania. Należy przejąć tereny gminne decyzjami administracyjnymi w zarząd miasta w celu stworzenia terenów inwestycyjnych dla nowych firm. Strefa ekonomiczna to złe rozwiązanie, gdyż preferuje ekonomicznie nowych, a tym samym niszczy obecnych. Stworzenie systemu preferencji dla nowych inwestorów – wydział marketingu dla prowadzenia rozmów z biznesem.

Zbigniew Dychto: Prowadziłem rozmowy z kilkoma inwestorami (m.in. z Francji, Niemiec i Hiszpanii), którzy nie narzekali na obecnie występujące warunki miejskie w zakresie rozwoju inwestycji. Na terenie miasta jest wiele powierzchni przemysłowych po zakładach: Pamotex, Tkaniny Techniczne, Młyny oraz terenów niezabudowanych np. przy ulicy Lutomierskiej, Warszawskiej, Pietrusińskiego. Do Różnych instytucji zajmujących się organizacją prezentacji na giełdach dla inwestorów złożyłem informacje nt. możliwości jakie proponuje miasto Pabianice inwestorom.

Krzysztof Ciebiada: Stworzyć Strefę Ekonomiczną. Mamy opracowany plan jeśli chodzi o strefy. Byliśmy w Warszawie, w firmie która zajmuje się obsadzaniem firm w strefach i są chętni. Jeśli tylko stworzymy odpowiednie warunki Jesteśmy po rozmowie z wójtem Gminy Pabianic, po wygranych wyborach chcemy stworzyć takie strefy na pograniczu miasta i gminy. Nie będę podawał na razie lokalizacji, ale mamy już dwie strefy na pograniczu Pabianic i gminy. Najważniejsze to zapewnić odpowiednie warunki, dla inwestorów. Moim zdaniem to podstawa by zapewnić w Pabianicach prace. Nie ma nic ważniejszego niż strefy. To podstawa naszego programu. Proszę sobie wyobrazić skoro ja, obywatel miasta mogę jechać i rozmawiać oraz sprowadzić odpowiednie firmy, to dlaczego nie zrobiła do tej pory tego władza czyli pan prezydent Dychto i pan wiceprezydent Mackiewicz? Jeśli chodzi o zwolnienia z podatków, moje zdanie jest takie, że trzeba zapewnić wszystko, aby praca była w Pabianicach. Jeśli my obywatele potrafimy się dogadać z wójtem i z innymi gminami pytanie brzmi dlaczego władza przez tyle lat nic w tym zakresie nie zrobiła?

Marek Gryglewski: W celu przyciągnięcia dużych firm do Pabianic musi zostać najpierw przeprowadzona inwentaryzacja terenów i lokali miejskich aby przygotować je pod inwestycje. Natomiast jeśli już tereny i lokale zostaną zaklasyfikowane to nie zawaham się oddać ich przedsiębiorcom na bardzo dogodnych warunkach ( zwolnienia z podatku od nieruchomości pomoc przy pozyskiwaniu załogi, promocja ) w zamian za tworzenie nowych miejsc pracy.

Grzegorz Mackiewicz: Wdrożenie planu wsparcia nowych, prywatnych inwestycji mieście. Projekt zakłada przyznanie progowych ulg przedmiotowych dla przedsiębiorców, którzy zainwestują w tereny: – „Dzielnicy przemysłowej” – rejon ulic Partyzanckiej, Sikorskiego i Pietrusińskiego (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w fazie uzgodnień zewnętrznych), –  „Nowej dzielnicy przemysłowej” – rejon ulicy Lutomierskiej oraz zatrudnią określoną liczbę pracowników (w przeliczeniu na m2) powierzchni. Ulgi obowiązywałyby przez pięć lat od roku następującym po zakończenia inwestycji w wysokości odpowiednio; 100% za I rok, 80% za II rok itd. Prawno-administracyjne i decyzyjne wspieranie pabianickich przedsiębiorców podejmujących inicjatywy na rzecz rozwoju Pabianic i jego mieszkańców w zakresie doradztwa, pozyskiwania i rozliczania pieniędzy unijnych.

Arkadiusz Jaksa: Największy potencjał mają w sobie tereny miejskie położone pomiędzy ulicą Wspólną a Lutomierską. Położone są one w pobliżu linii kolejowej i trasy S-14 oraz oddalone są od dużych osiedli mieszkaniowych. W celu zaoferowania ich dużemu inwestorowi należy w pierwszym etapie dokonać zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie komasacji i wykupu wraz z podciągnięciem uzbrojenia sieciowego. Tak przygotowany teren inwestycyjny, należy promować na targach terenów inwestycyjnych zarówno w Polsce jak i w Europie takich jak np. odbyte teraz we wrześniu w Monachium. Dodatkowym atutem tego terenu jest również plan zagospodarowania Gminy Pabianice, który zakładał możliwość takiego działania Miasta i wydzielił sąsiednie tereny pod zabudowę przemysłową i usługową. Z uwagi na bardzo wysoki koszt zakupu gruntów można próbować zainteresować inwestora wcześniej, w momencie zmiany planu miejscowego i komasacji gruntu. Zwolnienia w podatkach lokalnych nie powinny być integralna częścią oferty ale elementem negocjacyjnym, który pozostawia sobie miasto jako dodatkowy atut. Nie odkrywa się wszystkich kart.

[yop_poll id=”2″]
2. Co do tej pory udało się Panu zrobić dla miasta z własnej inicjatywy?

Marian Koczur:

 • Geotermia będąca hasłem wyborczym w wyborach do samorządu była przedmiotem wielu ustaleń    i negocjacji z podmiotami naszego miasta. Temat nie znalazł aprobaty osób zarządzających miastem i dlatego trzeba wygrać wybory, aby go wdrożyć.
 • Blokowanie likwidacji parkingu osiedlowego PSM dla budowy marketu DINO. Odwołanie wysłane do Prezydenta, do PSM, do nabywcy terenu z którym podpisano przedwstępną umowę firmy DINO, do prokuratury. Zostały zebrane podpisy protestu od mieszkańców okolicznych bloków.
 • Wniosek o rozwiązanie problemów parkowania samochodów w rejonie skrzyżowania Myśliwska, W.Janke, 20 Stycznia po likwidacji parkingu na którym zastał wybudowany market DINO. W konsekwencji zrealizowane zostały parkingi wzdłuż ulicy W.Janke w partnerstwie Miasta i PSM.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa przy skrzyżowaniu Myśliwska, 20 Stycznia, W.Janke. Sugerowałem w swoich wnioskach rondo, wybudowane zostały spowalniacze i pulsujące znaki stopu.
 • Zorganizowałem marsz w sprawie „Wolnych mediów i TV Trwam”, a następnie byłem autorem propozycji stanowiska rady w tej sprawie.
 • Zablokowanie użyczenia parku Słowackiego dla prywatnego podmiotu i wniosek o powołanie Społecznej Fundacji. Zablokowanie sprzedaży ul. Lipowej.
 • Sprawa zalewania działek przy ul. Piłsudskiego przez zaczopowanie rury melioracyjnej, wizja w terenie, rozmowy z mieszkańcami oraz zasięgnięcie opinii Nadzoru Budowlanego, poparcie skargi na prezydenta w tej sprawie.
 • Interwencja w sprawie bloku komunalnego Sienkiewicza 5, sprawa stanu technicznego tego budynku, likwidacja zagrzybienia.
 • Interwencja w sprawie chodnika od przystanku autobusowego/krańcówka przy ul. W.Janke na odcinku do osiedla domów przy ul. Siennej.
 • Interwencja w sprawie zadłużenia klubu sportowego PTC. Zadłużenie powstało w wyniku statutowej działalności klubu dla propagowania kultury fizycznej w naszym mieście
 • Propozycja stanowiska poparcia Wiktora Orbana w kontekście wyjazdu delegacji naszego miasta na Węgry. W konsekwencji stanowisko nie zostało przyjęte przez radę, a w ocenie jednej z gazet zostało nazwane żenadą roku. Wskazanie kierunku chroniącego interesy narodowe  i społeczne nazwać żenadą roku….
 • Autor pomysłu umieszczenia na budynku Urzędu Miasta tablicy informacyjnej w sprawie zadłużenia miasta w kontekście przejęcia długu po szpitalnego w ramach tzw „panu B”.
 • Aktywne wspieranie mieszkańców osiedla Dąbrowa, ul. Widzewska w sprawie uzbrojenia tego osiedla w elementy infrastruktury.
 • Zainteresowanie i interwencje w sprawie problemów mieszkańców budynków będących do tej pory

Zbigniew Dychto:

 • wystrój świąteczny miasta,
 • przekazanie wszystkim dzieciom z Przedszkola Miejskiego Nr 12 kamizelek odblaskowych,
 • zainicjowanie remontu ul. Pięknej,
 • modernizacja ul. Karniszewickiej, Pięknej, Podmiejskiej, Moniuszki,
 • zakup i przystosowanie pawilonu przy ul. Brackiej 27A dla potrzeb Warsztatów Terapii Zajęciowej,
 • modernizacja oświetleni ulic,
 • organizacja Związku Gmin Kolbińskich,
 • zakup roweru, który był fantem w loterii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • zakup wrzosów i zasadzenie ich przed wejściem do urzędu,
 • przekazanie do Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Miasta Pabianice,
 • montaż mierników ciepła (indywidualne rozliczanie dla każdego lokalu), gdzie zostało podłączone centralne ogrzewanie
 • likwidacja starych budynków o złym stanie techniczny i wizualnym,
 • wycofanie ciężkiego ruchu z ulicy Zamkowej,
 • zakup zamiatarek, koszy na śmieci, zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Krzysztof Ciebiada: Byłem w Warszawie by szukać firm które, chcą zainwestować w Pabianicach, wydałem własne pieniądze aby stworzyć i doprowadzić do tego, by w mieście była praca przez inwestowanie w strefy i sprowadzenie firm które chcą inwestować do miasta. Jako obywatel tego miasta zapłaciłem za opracowanie i stworzenie programu Geotermia dla Pabianic. Tak jak w naszym programie opracowali mi fachowcy dokument, który mówi, że możemy na bazie tego odwiertu w Jadwininie stworzyć baseny oraz centrum rekreacji. Ale najważniejsze jest to ze możemy używać źródeł do ogrzewania naszych domów i mieszkań, co zmniejszy koszty ogrzewania i energii cieplnej. Czemu władza mając taki dar nie skorzystała przez ostatnie lata z tego daru.

Marek Gryglewski: W ciągu kilku lat mojej pracy w Punkcie Pośrednictwa Pracy byłem pomysłodawcą i współorganizatorem wielu imprez, które wśród młodzieży cieszyły się powodzeniem. Były to: Dzień Służb Mundurowych ( z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej na czele, oraz brygady antyterrorystyczne, policjanci, staż pożarna i wiele dynamicznych pokazów), Sztuka Kulinarna – pokaz Carvingu z Łukaszem Szewczykiem wspólne gotowanie z Jakubem Kuroniem, Nauka rozwojem – także zawodowym ( na której były obecne m.in. Centrum Nauki Kopernik, Planetarium Łódzkie) wszystkie te imprezy przyciągały setki młodych osób. Ostatnią wielką imprezą były Targi Pracy – Krajowej i Zagranicznej na której było ponad trzydziestu pracodawców z ofertami pracy.

Grzegorz Mackiewicz: Odpowiadając wprost na zadane pytanie rozumiem, że chodzi o inicjatywy, które sam bezpośrednio zainicjowałem i podjąłem działania w celu ich realizacji. Oto kilka przykładów z różnych dziedzin funkcjonowania Pabianic:

1. Największym osiągnięciem jest zapewne wejście w program Strategii Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, który daje Pabianicom:
– pieniądze unijne w wysokości 58,5 mln złotych,
– ogromną szansę na Tramwaj Regionalny wraz z przebudową centrum miasta (dofinansowanie odcinka Pabianice – Ksawerów Łódź to blisko 115 mln złotych).
2. Realizacja programu kompleksowych remontów dróg i chodników (wykonano 75 odcinków).
3. Organizacja Jarmarku Świątecznego.
4. Remont oddziału żłobka miejskiego przy ul. Moniuszki.
5  Przebudowa skweru u zbiegu ulic Warszawska/Kapliczna.
6. Niedopuszczenie do zamknięcia dworca PKP poprzez przejęcie przez MZK sprzedaży biletów kolejowych.
7. Wprowadzenie systemu nagradzania dla najlepszych uczniów z miasta Pabianic.
8. Organizacja sportowych weekendów na Lewitynie.
9. Przeprowadzenie konkurs na projekt biletu autobusowego.
10. Zakup przy wsparciu WFOŚiGW nowej choinki świątecznej.
11. Remont krańcówki autobusowej przy ul. Waltera Janke.

Arkadiusz Jaksa: Zrealizowałem tylko w roku 2014 – 34 inwestycje w tym 27 z Budżetu Obywatelskiego za łączną kwotę 20 mln zł. W latach 2013 i 2014 pozyskałem 10 mln zł na odnowienia terenów zielonych z WFOŚiGW. Zrewitalizowałem 2 parki i założyłem 2 nowe parki, wybudowałem 5 placów zabaw i 5 siłowni na wolnym powietrzu, wybudowałem 13.000 m2 chodników, oczyściłem 6 stawów, posadziłem 2.000 drzew, 21.000 krzewów i 150.000 bylin i roślin kwietnikowych. Powstało nowe studium zagospodarowania przestrzennego gminy, kładące nacisk na tereny inwestycyjne i budowlane. Powstały dwa systemy kanalizacyjne, rozpoczęliśmy współpracę z powiatem i województwem przy remoncie dróg, budujemy oświetlenie hybrydowe, modernizowane są stacje uzdatniania wody i wodociągi. Powstają boiska wielofunkcyjne przy szkole. Wszystkie te inwestycje są wspierane przez środki zewnętrzne. Budżet gminy zatwierdzony przez Radę, której jestem przewodniczącym w 2014 zawiera 33% wydatków inwestycyjnych a w całej kadencji przekracza 20% średniorocznie. Jestem pomysłodawcą biegu „Dycha na piątkę”, w którym bierze udział 200 zawodników z całej Polski.

REKLAMA
51 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

Czytam to i zastanawiam sie czy ja żyje w tym mieście czy ci ludzie obok miasta Dychto- najwieksza porażka tego miasta .Koczur -bez komentarzy. Mackiewicz -druga porażka naszego miasta ,facet nic nie robił przez 3 lata nagle sypie jak z rękawa pomysłami Temu panu już dziękujemy .Jaksa .pytanie Co pan zrobil z wlasnej inicjatywy a pan Jaksa opowiada co zrobił w Łodzi itd a juz najlepsze było o budżecie obywatelskim .Zapomniał napisac ze kilka drzewek kosztowało 155 tys zł brawo ,Gryglewski wydaje mi sie że najsolidniej odpowiedział na te pytania Ciebiada ,też nie jest zle .

No faktycznie Gryglewski -potrafi się bawić -zrobił imrezy hahaha. A CIebiada rozmawiał z 2 osobami… zajeb… Wazne jest czy osoba tam gdzi epracuje gdzie się udziela odnosiła sukcesy. Czy p. Gryglewski odnosi sukcesy w UP? Brak Czy Mackiewicz i Dychto -odosza sukcesy w zarządzniu miastem? Wiemy ze nie. p. CIebiada -sukcesów brak i absudralne pomysły. Do tego brak wykształcenia i doświadczenia pracy w samorządzie -a to jest BAAARDZO WAZNE obejmując taką funkcję. p. Jaka -tam gdzie pracuje w pełni się sprawdza i odnosi sukcesy. WIdać ile zrobił. (zreszta pracując w Łodzi śledze co sie w Łodzi dzieje na FB Zielona… Czytaj więcej »

filemopnka popiera PO, wyraźnie i jasno.
Tylko p. Jaksa nie przeczytał pytania ze zrozumieniem – co zrobiłeś dla miasta – naszego miasta, gdzie kandyduje!

Ale to chyba na PO-kandydata za trudne.

Rozpisał się co zrobił dla Łodzi – niech kandyduje w Łodzi razem z p. Zdanowską !!!

No i jasne komu @Tomek kibicuje i dlaczego tak zajadle naskakuje na innych.
@Tomek – czytając wszystkie twoje wpisy widzę, że jesteś tubą SLD i całej tej kliki.

Tomek – doprowadzasz mnie do szału swoją bezpodstawną krytyką. TY na serio nic nie wiesz o tym mieście. Nie masz zielonego pojęcia jak działo miasto, kto jest za co odpowiedzialny, kto co zrobił. Człowieku już Ci ktoś napisał, że żółć Cię w końcu zaleje. Idź pobiegaj, albo wyjdź na spacer. Nie wciskaj ludziom „PiSowskiej ciemnoty”. Czytam te odpowiedzi – każdy kandydat odpowiada – a Ciebiada wali w innych, bo nie ma pomysłu – jego wypowiedzi są infantylne i niczego nie wnoszą. Ja bym tak odpowiedziała. Mackiewicz zrobił dużo – ile razy tu ludzie muszą Ci to pisać, żeby w Twojej… Czytaj więcej »

bez dwóch zdań najlepszym kandydatem na prezydenta jest Ciebiada, błyskotliwym, konkretny, rzeczowy, człowiek z charyzmą ma Pan mój głos

Oczywiście ,że p. Jaksa zrobił najwięcej ,podając konkretne liczby. A parki tak ożywił ruchem ,zajęciami i koncertami dla wszystkich ,że wielu Pabianiczan jeździ w weeckendy relaksować się czy podziwiać perełkę -ogród botaniczny (patrz portal Zielona Łódź) .Zapewne, zostając prezydentem naszego miasta również odnosił by sukcesy dla naszego dobra.Głosuję na p Jaksę bez cienia wątpliwości bo spełnia wszystkie kryteria na najlepszego kandydata.

Gdzie pan Jaka to zrobił dla Pabianic ZERO nawet dla gminy w ktorej jest przewodniczacym nic nie zrobił. Co za brednie…

„wystrój świąteczny miasta” wygrywa wszystko. Ma Pan mój głos!

No to mamy wybór pomiędzy dżumą a cholerą.

Pytanie: „2. Co do tej pory udało się Panu zrobić dla miasta z własnej inicjatywy?” Odpowiedź jednego z kandydatów: „…Zrewitalizowałem 2 parki i założyłem 2 nowe parki, wybudowałem 5 placów zabaw i 5 siłowni na wolnym powietrzu, wybudowałem 13.000 m2 chodników, oczyściłem 6 stawów, posadziłem 2.000 drzew, 21.000 krzewów i 150.000 bylin i roślin kwietnikowych…” Sorry chyba nie tylko ja się w tym gubię ale co gorsza, gubią się sami kandydaci, jeden , jako Prezydent Miasta wybuduje termy na terenie Gminy, drugi wyczaruje milion na sport, trzeci, będzie stawiał na organizacje pozarządowe (tylko zapomniał powiedzieć co i za co mają… Czytaj więcej »

Dla miasta -przepraszam gdzie padła nazwa Miasta? Czy Łódź to nie miasto? Mądrale

jola troszkę przesadziłaś – obraziłaś osobę, która zadała to pytanie. Powiem tak – może nie skumałaś, ale tu chodzi o kandydatów na prezydenta miasta Pabianic, a nie Łodzi, czy Łasku

Czy ten kandydat mówi aby napewno o Pabianicach… gdzie w p-ch jest 6 stawów które trzeba by było oczyścić..!!! ???

zasadnicze pytanie sam tymi rencami zrobił czy kazał cieciom rękawy zakasać? bo tak to ja bym mógł wiele też sam zrobić każąc innym. Zresztom będąc na stołku to nie on zrobił a jego dział, referat czy coś tam jeszcze to jego praca a nie własna inicjatywa

Wiktoria – skoro uważasz, że odpowiadając na pytanie co zrobił w Pabianicach w większości odpowiada co zrobił w Łodzi i że ożywił parki koncertami, zajęciami – to jakiś śmiech na sali. Takie rzeczy to niech robią naczelnicy wydziałów. To mają być zadania na miarę prezydenta miasta. A następnie kolejny asior Dychto – przez osiem lat jednym z najważniejszych zadań jest kupienie roweru. I Ciebiada – co rozmawiał z jakimiś ludźmi o Pabianicach. Cóż za rzeczowe i konkretne odpowiedzi, ludzi, którzy nie mają nic do powiedzenia, bo nic nie zrobili. Nie mówię o panu Dychcie, bo jako prezydent pewnie coś zrobił.… Czytaj więcej »

No Mackiewicz. Siedział cicho przy Dychcie i było mu wygodnie. Nawet nie wiedziałam, że taki ktoś istnieje. Teraz nagle ma recepty na wszystko. Szczerze, to z wszystkich kandydatów on jest dla mnie najbardziej zakłamany. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby nie mieć nawet grama poczucia wstydu. Zwykłego ludzkiego wstydu.

Ina -popieram w 100%

Najlepszy jest pkt.10 u Mackiewicza zakup choinki świątecznej ALE WYCZYN

Drodzy państwo zle czytacie ,Ja nie powiedzialem ze jestem za Ciebiadą ,napisałem że odpowiada mi Gryglewski i Ciebiada .gdyż nie są przesiąknięci tym co dzieje sie na szczytach naszej wladzy .Widać że pan Mackiewicz ma tu duzo swoich piszących i atakującyh Ale to nie zmieni sytuacji że bardzo sie boi tych dwóch kandydatów A to dobrze bo to znaczy że moze któryś z tych nowych przejmie władze i wyczysci to miasto

A REMONTY, KTÓRYMI SIĘ CHWALI TO KONIECZNOŚĆ

DO Zośka, Zorientowany, Cudawianki itp. _ No właśnie jak się czyta te komentarze to ręce opadają. Jakich to mamy mądrych mieszkańców , zdolnych , mądrych i na wszystkim się znają. Ci co wcześniej nie rządzili i nie siedzieli przy korycie dają swoje propozycje, angażują się a i tak jest źle. Bardzo proszę osoby, które chcą coś skomentować niech piszą z sensem !!!!!!!!. Ile jadu i nienawiści i jak tu ma być dobrze?

Zapraszam kandydatów na prezydenta Pabianic, do przeczytania jak się proponuje tereny inwestycyjne w kraju na przykładzie miasta Zamościa (podobna ilość mieszkańców) http://www.inwestujnawschodzie.pl/5
Tylko jeden kandydat podał prawidłową odpowiedź. Reszta nie ma pojecia o czym pisze niestety! Czekamy na kolejne części.

Do kibla to ta twoja wypowiedź jest.

Jeżeli Jaksa zrobił tyle dla Łodzi, to może zrobić tyle samo, a nawet więcej. Dychto i Mackiewicz, tych Panów nie widzę już w naszym mieście jako rządzących. Ciabiada, no cóż jest bo jest, ale czy to dobra partia na prezydenta? Nie sądzę. Reszta Panów jest mi nieznana.

Jaksa zrobił , bo dostał pieniądze z budżetu miasta Łodzi, taki dostał zakres obowiązków i chyba mało co z tych rzeczy to jego własny kreatywny pomysł i pozyskane pieniądze. Taka robota , więc robił:) Czemu tylko dla Łodzi jak tako zakochany w tym mieście – żenada

Dlaczego jest taka nagonka na p. Ciebiadę? – Bo jest on jedyną gwarancją rozwalenia skostniałych układów. Ani p. Dychto, ani p. Mackiewicz, ani p. Jaksa tego nie zrobią. Będą te same układy, układziki, byle do następnych wyborów. Przykro.

Co Wy z tym Mackiewiczem! Był 4 lata vice prezydentem ,więc wiadomo czego możemy się spodziewać. I co tak jesteście zachwyceni?Przecież mógł się wykazać Natomiast inni nie byli nawet w Radzie miasta więc ich możliwości były nieadekwatne do chęci.Spójrzmy raczej jak w swej dotychczasowej pracy są postrzegani . jakie mają osiągnięcia co zrobili dla społeczności jakie mają doświadczenie samorządowe i zarządzania budżetem.Widzę tu np. dwie skrajności Ciebiada (zero w mej punktacji wymienionej w wierszu powyżej)a p. Jaksa. Zastanówcie się !

Ciebiada prezydentem? Toż to by było nieszczęście dla Pabianic jak 7 plag egipskich. Co ten człowiek prezentuje sobą?Zresztą to nie czasy na średnie zawodowe wykształcenie.Czas na zmiany intelektualne na ludzi o szerszych horyzontach umysłowych. I do tego PiS -partia ludzi którzy mają oczy ograniczone klapkami. Nieważne kto ,co,byle był z PiSu.

Widzę że pyskówka obecnych i przyszłych radnych idzie na całego 🙂
Jak to mówią „Psy szczekają karawana jedzie dalej” (jakoś tak)

Pozdrawiam

16 listopada już się wszystko wyjaśni i zaczną się komentarze o nie to taki a ten owaki.

Tatanks -A gdzie napisane jest ze chodzi o Pabianice ? Łódź to tez miasto! Panie Antoni myślimy nie działamy schematycznie!

Nie ma to jak zakręcić kota ogonem …

A może jakaś debata tv? I pytania nie znane dla kandydatów. Zobaczyli byśmy który z nich co sobą reprezentuje i komu piszą odpowiedzi programy a kto faktycznie orientuje się w tematyce. Bo niektórzy kandydaci nawet przeczytać znanego tekstu nie potrafią

Bob, czy Ty na serio przeczytałeś to co napisał Ciebiada i czy Ty na SERIO BEZ PISTOLETU PRZYSTAWIONEGO DO GŁOWY uważasz to za konkret??? CO DOKŁADNIE??? ŻE BYŁ W WARSZAWIE, ŻE Z KIMŚ ROZMAWIAŁ, ŻE TERMY W JADWININIE WYBUDUJE??? SKĄD PISZESZ?? BO MAM PEWNE PRZYPUSZCZENIA

primo – czy mamy w P-cach SE? dlaczego nie mamy więc?
secundo- a pokaż mi który z kandydatów przedstawił coś bardziej konkretnego? Działania pro-sprzedażowe mi się po prostu podobają, Tobie może się podobać coś innego – Twój wybór który szanuję i myślę że szanujesz mój.
tercjo – „skąd piszesz” a co mam podać adres? randka czy wpierd..?

Mackiewicz nie ośmieszaj się z tymi pomysłami bo przez 3 lata nic nie zrobiłeś…to ze umiesz dobrze gadać to nie znaczy, że potrafisz coś zrobić..) Pabianice to najbiedniejsze miasto w Polsce, potrzebujemy Manegera, który coś zrobi dla miasta a nie się obija…

Kamil czy Ty umiesz czytać. Wejdź na stronę 58 milionów. Zobacz jak się miasto zmienia .co chwila ktoś wpisuje ci zrobił Mackiewicz …nowe drogi, chodniki, lewityn, PKP , MZK itd, itd.a ten swoje. Człowiek trzy lata wykonywał swoje obiadki, robił to dobrze, ale nie lepiej wybrać na prezydenta kogoś kto był w warszawie albo bredzisz jak potluczony. Mackiewicz to jedyna szansa na dobrobyt w tym mieście i na to ze coś się zmieni. Bo nie dość , że to udowodnił poprzez swoją pracę to na dodatek ma doświadczenie. Nie marnujmy czadu bo go nie mamy

Najlepiej sprawdzimy wszystkich po działaniach, ja przypatruje się kandydatom tylko z tej perspektywy. Niestety nie popieram nikogo, kto nie wykazał się CZYNEM. Oczywiste dla mnie jest, że kandydatem może być jedynie działacz społeczny lub radny z poprzedniej kadencji, który weźmie odpowiedzialność za miasto. Nie dopuśćmy by na nasze podwórko weszli ludzie, którzy chcą w chmurach żyć. Te wybory pokazują jedno, Pabianiczanie są zmęczeni ciągłym mówieniem, że miasto ma długi i nie da się nic z tym zrobić. Sam rozmawiam w swojej rodzinie i czuję przez skórę jak każdy jest zły na niegospodarność poprzedników. Plan działania dla miast o takich długach… Czytaj więcej »

Jasne, lepiej jakby w ogóle nie miał wyższego albo politologię na WSHE…

Do Pana Jaksy. Chyba o Łódź panu chodziło. I tak sam samiutki pan to wszystko sadzil to w takim razie powinien pan zostać ogrodnikiem, a nie prezydentem. Nie na marne ma pan doktorat o ziemi. ..

Lola – czytaj ze zrozumieniem Pan Jaksa powiedział co zrobił do tej pory np. dla gminy gdzie jest radnym, może przejedziesz się i zobaczysz a i warto by było zobaczyć jak ten człowiek ożywił łódzkie zoo i parki. To pokazuje jaki jest operatywny i że potrafi zarządzać. No ale jak sie już czepiany to czym pochwalili sie inni z wyjątkiem tych którzy do tej pory byli u władzy ????? czytaj w prost
P. Gryglewski, Ciabiada i inni.
Ja wiem że teraz nie uczą w szkole czytania ze zrozumieniem ale wysil się.
Lola a co ty zrobiłaś/łeś dla miasta ?????

Broń nas Boże przed PiSem

Przecież to oczywiste ,że jak zostanie prezydentem Dychto lub Mackiewicz to się nic nie zmieni. Widocznie niektórym kręgom to odpowiada lub boją się zmian .Przecież oni będą szli swoją utartą ścieżką . Nie zmienią raptem swych charakterów i sposobu pracy.Głosujmy mądrze !

Co to za dziwne łączenie osób ?
Owszem wybór Dychto to porażka, ale już wybór Mackiewicza to szansa na odbicie i rozpoczęcie konkretnych działań.
Porównywanie obu panów jest bezsensowne.

Pamiętaj, że PIS broni także polskiej szkoły. Może Twoją PO zlikwidowało i nie zdążyłeś nauczyć się pisać po polsku. „Z poza” – !!!. Podaj adres to na gwiazdkę słownik Ci kupię. I zapamiętaj „spoza”

Moja subiektywna kolejność oceny wypowiedzi kandydatów (wypowiedzi, bo nie jestem w stanie zweryfikować dokonań, którymi się chwalą):
pyt1: 1-GM 2-AJ 3-KC 4-MG 5-MK 6-ZD
pyt2: 1-GM 2-MG 3-MK 4-ZD 5-KC 6-AJ

Szkoda, że 1 osoba olała ankietę. Może sama nie wierzy, że ma cokolwiek do zaoferowania mieszkańcom.

bardzo ciekawi mnie co wyjdzie mi na sam koniec :). Pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych, którzy nie są uwikłani w polityczno/rodzinne klimaty tego miasta i czytają wypowiedzi kandydatów w poszukiwaniu najlepszego dla siebie

Czytaliście? Jaksa zasłonił banery przy cmentarzu. Czy nie jest to piękny gest? I do tego super pomysłowy i twórczy! Tylko tak twórcza kreatywna osoba może wyciągnąć nas z dołka!

Pan Mackiewicz nie powinien chwalić się liczbami skoro jeszcze nie zostało wszystko wykonane, przykład: chodnik na Piotra Skargi, może jednak 74 odcinki, a jak się dokładnie przyjrzeć to jeszcze mniej, Panie Ciebiada – rozmawiać to można zawsze i wszędzie, tylko szkoda że nic z tego nie ma.

Wybierzcie tego Mackiewicza, Ciabiade, czy nawet tego Dychto. Założę się, że za rok wszyscy ci, którzy głosowali na kandydata, który został później prezydentem będą bić się w głowę i zastanawiać dlaczego na nich się głosowało. W tym mieście bardziej od tego ich gadania są potrzebne czyny. Wciskają wam wszystkim te swoje bajeczki, a wy jak dzieci w to wierzycie. Powodzenia.

Jak widać po czasie każdemu wybranemu stołek uderzy do głowy…

Bardzo przykro mi to mówić ale kto jak nie Mackiewicz???? Nie miał większych szans jak nieznany był kandydat PiS-u. Teraz sprawa jest jasna. Z bólem ale ma mój głos, bo wolę gościa, który coś kuma niż krawca, któremu kończy się kasa i kombinuje.