Strona główna Aktualności Polityka Kandydaci odpowiadają cz. 3

Kandydaci odpowiadają cz. 3

39

Czytelnicy portalu EPAinfo zadali pytania kandydatom na prezydenta Pabianic. Co mają do powiedzenia?

Wybraliśmy 10 najciekawszych pytań i wysłaliśmy je do wszystkich kandydatów. Całość opublikujemy w 4 częściach. Kolejność kandydatów według daty odesłania odpowiedzi.

5. Czy uważa Pan, że ciągłe podnoszenie cen wody, ścieków, energii cieplnej przez spółki miejskie, przy niskich wynagrodzeniach pabianiczan jest etyczne? Co Pan ewentualnie zrobi, aby przeciwdziałać temu częstemu zjawisku?

Marian Koczur:  Mój pomysł (nie K. Ciebiady) na geotermię w Pabianicach da źródło taniej energii cieplnej. Nie dosyć, że taniej to jeszcze ekologicznej. Połączenie spółek miejskich i zakładów ZEC, ZWiK, MZK, ZDiZM, ZGM w jedną spółkę bez redukcji zatrudnienia pracowników, ale redukcją wielu zarządów i rad nadzorczych. W to miejsce powołany zostanie jeden prezes, jeden zarząd i jedna rada nadzorcza. Pojawią się olbrzymie oszczędności i w ten sposób będziemy mogli lepiej gospodarować finansami związanymi z tymi podmiotami, co w rezultacie doprowadzi do obniżenia cen wymienionych w pytaniu mediów.

Zbigniew Dychto: Opłaty z tytułu poboru wody i ciepła w części zabezpieczają dochody miasta oraz rozwój firm. Ograniczenie wysokości opłat musi nastąpić poprzez wewnętrzną dyscyplinę finansową spółek.

Krzysztof Ciebiada: Sytuacja jest szczególnie niepokojąca jeśli chodzi o ZWiK. Przez ostatnie lata mieliśmy każdego roku podwyżkę ( nie licząc roku obecnego ) opłat za wodę i kanalizację. Audyt, o którym mówiłem wcześniej, miałby wykazać zasadność takich decyzji ze strony władz tej spółki. Nie wierzę, że podwyżki te były uzasadnione ekonomicznie. Rolą prezydenta jest, aby każdą propozycję podwyżki dokładnie zanalizować i ewentualnie zablokować ją. Prezydent ma takie możliwości. Dzisiaj spółki rządzą prezydentem w tym zakresie, a nie prezydent spółkami. Należy również szukać możliwości obniżenia kosztów funkcjonowania spółek. Do tej pory nikt tego nie robił. Nie możemy każdego roku podnosić cen. To niemoralne.

Marek Gryglewski: Uważam, że nie jest to etyczne. Nikt nikogo nie zobowiązuje do podnoszenia stawek. Dlatego jest potrzeba zrewidowania spółek w celu ustalenia stawek.

Grzegorz Mackiewicz: Ceny osiągnęły już chyba maksymalny poziom, dlatego: 1. ograniczę wzrost cen ww. mediów poprzez rozbudowę sieci – zwiększenie ilości przyłączeń. Szczególnie będę kontynuował program dot. przyłączy kanalizacyjnych w budynkach komunalnych oraz przez zdobywanie pieniędzy z kolejnych projektów (w tym Zakładu Energetyki Cieplnej w konsorcjum z 5 innymi firmami ciepłowniczymi na modernizację sieci i nowe przyłączenia – planowana kwota inwestycji to 40 mln złotych), 2. zobowiąże zarządy spółek do poszukiwania nowych odbiorców oraz optymalizacji kosztów prowadzenia działalności.

Arkadiusz Jaksa: Ceny mediów muszą odzwierciedlać koszty ich uzyskania oraz dystrybucji. Kalkulacja cen poniżej tych wartości spowoduje, że spółki zaczną przynosić straty, które pokryć będzie musiał budżet miasta. Kluczem do utrzymania możliwie niskich cen jest sprawne zarządzanie spółkami miejskimi, redukcja kosztów ich funkcjonowania. W przypadku podwyżki taryfy będę żądał udowodnienia, że podwyżka wynika tylko z uwarunkowań zewnętrznych (np. wzrost cen węgla). Nie ma przyzwolenia na pokrywanie podwyżkami cen zwiększenia kosztów funkcjonowania wynikających z błędów w zarządzaniu spółkami.

 

6. Co Pan sądzi o pomyśle zlikwidowania straży miejskiej w obecnej formie i przekształcenie jej w służbę obsługującą system monitoringu miejskiego z 1 lub 2 jednostkami reagującymi w razie konieczności np.gdy wandale niszczą przystanek. Kamery to rejestrują i natychmiast o sytuacji informowany jest patrol udający się na miejsce zdarzenia? Czy taki system jest możliwy do zrealizowania?

Marian Koczur:  Straż Miejska dubluje zakres obowiązków policji. W mieście trzeba zapewnić bezpieczeństwo! Jeżeli po analizie działań i interwencji okaże się, że jest niezbędna to powinna zostać, a jeżeli ma służyć tylko wystawianiu mandatów za złe parkowanie czy za przekroczenie prędkości to w mojej ocenie powinna być zlikwidowana. Monitoring w różnych częściach miasta spełniają wymóg nadzoru.

Zbigniew Dychto: Pomysł likwidacji Straży Miejskiej jest podnoszony przez osoby, które zostały ukarane przez funkcjonariuszy SM za nieprzestrzeganie przepisów prawa. Możliwe jest, że forma załatwiania sprawy przez konkretnego strażnika może być nieodpowiednia. W tym zakresie prowadzone są rozmowy z pracownikami SM motywujące i zwracające im uwagę na prawidłowe postępowanie podczas podejmowanych interwencji. Miasto powinno być monitorowane, a na miejscach zdarzeń powinni pojawiać się przedstawiciele służb porządkowych. Mogą to być strażnicy miejscy.

Krzysztof Ciebiada: Straż Miejska powinna być zreformowana. Ta formacja nie może być tylko do zarabiania pieniędzy poprzez nakładanie mandatów. Jestem zwolennikiem takiego monitoringu a także takich zmian, po których straż będzie służyć mieszkańcom. Pabianiczanie muszą poczuć się bezpieczniej w naszym mieście.

Marek Gryglewski: Bezsprzecznie jest potrzeba głębszej analizy funkcjonowania straż miejskiej. Musimy jednak przeanalizować wszystkie zasady jej działalności i podjęcia stosownych działań aby mieć 100% pewność zreformowania straży miejskiej.

Grzegorz Mackiewicz: Jeżeli Straż Miejska nie wypełni wskazanych przeze mnie działań, do których jest powołana oraz nie osiągnie poprawy swego wizerunku rozważę przeprowadzenie referendum w sprawie dalszego istnienia tej formacji. Co do budowy nowoczesnego systemu monitoringu jego zaczątki zadziałają w rejonie zamku (Dworu Kapituły Krakowskiej) i Parku Słowackiego najpóźniej wiosną przyszłego roku. Planuje w krótkim czasie jego rozbudowę w newralgicznych punktach miasta wskazanych przez mieszkańców. Pana/Pani pomysł by centrala systemu monitoringu mieściła się w Straży Miejska jest bardzo trafny.

Arkadiusz Jaksa: Moje doświadczenia zawodowe i praktyczne jednoznacznie pokazują, że system  monitoringu miejskiego jest możliwy do zrealizowania z funkcjonalnością dokładnie taką jak opisano w pytaniu. Uważam również, że jest inwestycja potrzebna, która powinna zostać wdrożona i sukcesywnie realizowana. Jestem za utrzymaniem straży miejskiej. Uważam jednak, że nadrzędnym zadaniem tej służby powinno być przeciwdziałanie chuligaństwu, dbałość o utrzymanie porządku i estetyki w mieście, monitorowanie miejsc szczególnie newralgicznych. Z własnych doświadczeń wiem, że straż miejska podejmuje interwencje w tym zakresie i są to często działania, które Policja traktuje marginalnie. Straż miejska nie może być rozliczona z ilości dochodów, ale z ilości podjętych interwencji.

 

7. Jak widzi Pan problem komunikacji z Łodzią? W szczególności dotyczy to komunikacji z osiedla Bugaj oraz dojazdów nocnych. Jakie proponuje Pan rozwiązania, które usprawnią dojazd do stolicy województwa?

Marian Koczur: Dobra, szybka komunikacja to rozwój regionu i zaspokojenie potrzeb mieszkańców w bardzo szerokim spektrum: wymiana miejsc pracy, oraz wymiana usług ponadpodstawowych w zakresie np. usług medycznych, edukacja, kultura, rozrywka, sport. Komunikacja miejska i połączenie naszego miasta z Łodzią były przedmiotem dyskusji w ramach warsztatów związanych ze strategią Łódzkiego Okręgu Metropolitalnego. Były dyskusje i analizy, uczestnicy wysuwali swoje propozycje. Szkoda tylko, że byłem jedynym pabianickim uczestnikiem tych warsztatów. Inne gminy były reprezentowane przez prezydentów, wójtów i naczelników wydziałów. Dla mnie to skandal! Musi być szybkie połączenie z Łodzią czynne do późnych godzin nocnych szczególnie w weekend, gdy mieszkańcy Pabianic korzystają z kultury i rozrywki, których u nas brak. Nocny tramwaj skorelowany z autobusem lokalnej nocnej linii na osiedle Bugaj.
Połączenie osiedla Bugaj nową linią tramwajową, gdzie w planach strategicznych dla kierunków rozwoju miasta powinno się przyjąć wersję rozbudowy miasta w szerz o nowe osiedla mieszkaniowe.
W tym miejscu należałoby wspomnieć o złym pomyśle Prezydenta Zbigniewa Dycho dotyczącego likwidacji tramwaju.

Zbigniew Dychto:  System komunikacji z Łodzią jest ciągle doskonalony (kolej, tramwaj, mikrobusu). Poprawę jego jakości można uzyskać poprzez zwiększenie częstotliwości przejazdów i modernizację trasy tramwajowej.

Krzysztof Ciebiada: Oczywiście trzeba udrożnić ten problem Myślę ze padło już, tutaj dużo pomysłów. Na pewno trzeba pomyśleć o transporcie nocnym miedzy Łodzią a Pabianicami.

Marek Gryglewski: Znamy problem komunikacji ponieważ walczyliśmy również o nielikwidowanie tramwaju. Jednak z informacji jaki uzyskuję od młodych ludzi dojeżdżających do Łodzi z osiedla Bugaj to wiem, że ten problem istnieje. Potrzebne jest podjęcie działań zmierzających do usprawnienia takich kursów chociażby poprzez wspólną strategię na płaszczyźnie MZK – MPK.

Grzegorz Mackiewicz: Wezmę pod uwagę wszelkie sugestie mieszkańców i na bieżąco będę optymalizował plany rozkładów jazdy, tak jak robiliśmy to z zespołem do tej pory. Komunikacja jest na bieżąco monitorowana i rozbudowywana. W zakresie połączenia z Łodzią sukcesywnie, od paru lat sytuacja się poprawiała szczególnie dotyczy to obsługi tramwajowej (powrót drugiego wagonu, nowsze składy, trasa do Pl. Niepodległości, zintegrowana migawka) oraz kolejowej (ŁKA). Na bieżąco obserwujemy sytuację na linii „Bugaj”, którą komplikują remonty prowadzone w Łodzi. W przypadku definitywnej rezygnacji PKS możliwe jest; – zwiększenie częstotliwości prywatnych busów z refundacją ulgowych biletów („przejęcie” umowy PKS-u), – porozumienie z Dyliżans Bus, – ogłoszenie otwartego konkursu na przewozy na linii „Bugaj” i „Piaski”.

Arkadiusz Jaksa: Wielokrotnie podkreślałem, że sprawna, całodobowa i całotygodniowa komunikacja z Łodzią jest jednym z moich priorytetów. Dałem temu wyraz na osobnej konferencji prasowej w całości poświęconej temu problemowi (https://epainfo.pl/nocny-na-wyciagniecie-reki/). Dobra komunikacja z Łodzią, w mojej ocenie, zdecydowanie podnosi atrakcyjność naszego miasta. Poprawia komfort życia. Udostępnia nam rynek pracy,  edukacji i usług jaki oferuje Łódź. Jednym słowem patrzę na integrację komunikacyjną z Łodzią jako na atut i szansę dla Pabianic a nie zagrożenie lub kłopot. Uważam też, że fakt, że do tej pory tak banalna i niskokosztowa sprawa nie jest rozwiązana nie znajduje wytłumaczenia w przyczynach organizacyjnych i finansowych.

Pierwsza część pytań i odpowiedzi.

Druga część pytań i odpowiedzi.

REKLAMA
39 komentarzy
najstarszy
najnowszy
Inline Feedbacks
View all comments

O rany. ..przez chwilę byłem na rozmowie związków zawodowych w szpitalu z kandydatami na prezydentów. Jestem oburzony. Dobrze ze to widziałem. Gryglewski,Jaksa, Ciebiada horror. To co Ci panowie sobą reprezentują to szok. Pan Dychto to przy nich człowiek z klasą. Mój ogląd o 100% się zmienił. Szkoda ze nie było tu prasy

Widze, że prowokacja obecnych władz sie udała

Słowo prowokacja chyba istnieje tylko w głowach ludzi, którzy w ten sposób uzupełniają swoje braki wiedzowe. … jestem oburzony zachowaniem tych panów, którzy sami sobie wymyślili zasadzkę, następnie sami się wkrecili , a potem się bronili sami przed sobą. Gdyby Ci panowie nie obrażali ludzi, nie prowokować, nie uprawiali polityki być może całe to spotkanie skończyłoby się inaczej. Niestety nie wiedzieli o czym mówić to gadali co im ślina na język przyniosła. Kto by ich chciał prowokować? Obiektywnie to oni sprowokowali sytuacje

Obiektywnie patrząc Mackiewicz i Jaksa odpowiadają konkretnie.
Reszta bez komentarza.

Zdecydowanie najkonkretniej i najmądrzej odpowiada p. A Jaksa

Nie tylko Jaksa, nie ma on monopolu na bycie konkretnym.

Ważne że 10 czy 15 drzewek za 150 tysięcy posadzi 🙂 Albo jeszcze droższe, bo „lepsze” muszą byc niż w Łodzi hahahahha Beka z Jaksy!

Gry główki odpowiada ze trzeba coś zrobić ale już jak to tego nie wiem. ?.bez pomysły bo bez doświadczenia a Mackiewicz taki pomysłowy a ostatnie 3 lata przestał. P.Jaksa zaplanował w moich oczach chyba postacie na niego

No co ty powiesz?

Jeśli jesteś niezdecydowany -idź na debatę prezydencką (czwartek godz 18 Mok )z udziałem wszystkich kandydatów . Posłuchaj , zadaj pytanie -oceń i wybierz .Idź na wybory- stawiając swój głos na najlepszego PREZYDENTA. Ja już wiem!

Najliczniej reprezentowany był BSR bo przyszli też kandydaci na radnych z tego ugrupowania. Raczej słusznie bo to rada miasta podejmuje decyzje, które potem realizuje prezydent. A Ciebiada, Gryglewski i Jaska o tym chyba o tym nie wiedzą więc się nie nadają nawet na kandydata prezydenta.

Słuszny głos.

To jak kto odpowiada to pojęcie względne. Bo dla mnie Jaksa nic sobą nie reprezentuje. Na szczęście miałem przyjemność zobaczyć to osobiście. Polecam zatem debaty. Wychodzi buractwo i słoma z butów”. Oby nasz prezydent miał wiedzę, a przy tym styl i klasę.

pracowniku -chyba w kiblu siedizales i z wlasnymi butam gadałes!

Ooo jaki wykształcony personel medyczny mamy ha ha ha. Jaka merytoryka

Jaksa pokazał w Łodzi klasę, tam zdobył uznanie za donice i za zoo co tam Pabianice , nie chce marionetki Habury i Stefaniaka

hahaha ciemnoto kochana -lord of brooklyn- bo to do Ciebie ma odpowiedź. Poczytaj lepiej jak to z tymi donicami było -ze to budzet obywatelski-ze Jaksa 2 razy negatywnie ten pomysl opiniował -i ze niestety musiał to realizowac bo to budzet obywatelski, bo to rozkaz był spoleczenstwa. Cala Łodz sie cieszy ze taką ulice ma a Pabianice… w Pabianicach mieszkają takie ciemnoty jak Ty. Wy ciemnoty nic prawdziwiego naegatywnego co by dotyczyło dokonań Jaksy nie mozecie doszukac się wiec piszecie w kolo macieju o jednym wyssanym z palca argumencie. Zauwaz ze Jaksa chyba jako JEDYNY kandydat nigdy w zadnej spwjej wypowiedzi… Czytaj więcej »

Jaksa atakuje i to bardzo brzydko i jego zachowanie wczoraj było karygodne i dziś tez. Panie Jaksa zenada

Po dzisiejszym dniu wiem, że w każdym ugrupowaniu do garków pcha się tylu oszołomów i doskonałych fachowców że mówię jedno…zlikwidować partie polityczne !!! Ja nie mam zamiaru na żadnych wypychów, chodaków, grzejszczaków, jaksów itp. głosować !!! Są i będą darmozjadami za publiczne pieniądze opłacanymi ….

Dziękuje redakcji za publikację mojego pytania dotyczącego komunikacji z Łodzią. Najciekawiej wyglądają odpowiedzi Pana Mackiewicza i Pana Koczura. Niestety prezydent Dychto ponownie udowadnia, że raczej nie siedzi w tym temacie, pan Gryglewski próbuje się bronić znajomością tematu. Żenująca jest odpowiedź Pana Ciebiady. Czy lokalny PiS naprawdę nie zdaje sobie sprawy z wagi problemu? Zawodzi też Pan Jaksa, bo zamiast konkretów jest lanie wody. Wydaje mi się, że jednak politycy samorządowi nie dostrzegają tego problemu i uważają za marginalny. Zupełnie inaczej niż mieszkańcy, bo wśród pytań kilka osób się do tej kwestii odnosiło. Zresztą to o tyle smutne, że transport zbiorowy… Czytaj więcej »

Sebastian skoro tak pienie i ciekawie opowiada p. Mackieiwcz to czemu przez 4 tego nie wdrożyl? I nie widzał problemu?
Oj lubisz jak ktoś Ci bajki opowiada … dzieciniada!

A nie dlatego że Pan Dychto wszystko hamował ???? pomyśl …..

Nie Dychto hamował, tylko z powodu zadłużenie (jeszcze przed Dychto, a teraz wszystko wyszło w tej kadencji i spłacamy to My-mieszkańcy!) jest nadzór i z pewnymi inwestycjami należy się powstrzymac. Proponuję interesowac się miastem nonstop, a nie tylko w okresie wyborów 🙂

Nie no oczywiście wszystko można shejtować, i taki hejt nie jest dziecinadą. Ja oceniam to co czytam. Na tle tych odpowiedzi, które wskazują, że pozostali kandydaci mają ten problem w głębokim poważaniu, ta jest ciekawa. Oczywiście nie oznacza to zaraz głosowania za Panem Mackiewiczem. Akurat nie tylko ta kwestia winna być decydująca. Choć w gwoli uczciwości trzeba przyznać, że w ciągu ostatniego roku kwestia komunikacji wróciła na właściwy tor. Przestano mówić o likwidacji tramwaju, a nawet powiększono go do dwóch wagonów, zapowiedziana jest inwestycja w TM, ruszyło ŁKA, Pabianice znalazły się w aplikacji Jak dojadę itp. To oczywiście kropla w… Czytaj więcej »

Oj fifi brak wiedzy nie usprawiedliwia Twojej bezpodstawne krytyki. Poczytaj o tym co zrobił pan Mackiewicz i trzy lata jest zastępca. Merytoryka

A propos wody: popyt na nią z roku na rok spada, odbiorcy instytucjonalni sami budują studnie a gospodarstwa domowe przy wysokich kosztach bardziej oszczędzają. Czyli sprzedaż przy ciągle rosnących cenach będzie raczej malała (gdybym był dużym zakładem to bym skalkulował koszt budowy własnej studni a nie płacił coraz wyższe opłaty za wodę), Przy braku ograniczenia kosztów stałych aby zrefundować brak przychodów – najprościej jest podnieść ceny wody i tak się będzie działo dalej. Komunikacja z Łodzią – a pytał ktoś może „busiarzy”? Ja dojeżdżam czasami do Łodzi i wszyscy skarżą się obecnie na spadek przejazdów. Busy kursują przy spadającym popycie… Czytaj więcej »

Spadek ilość osób podróżujących busami (przy czym subiektywne poczucie „busiarzy” jest kiepską statystyką) wynika przede wszystkim – co zresztą Pan zauważył – z miejsca docelowego, do którego busy dojeżdżają. Z docierania do ulicy Radwańskiej mogą być zadowoleni co najwyżej studenci PŁ, natomiast UŁ (zwłaszcza przy integracji kampusu we wschodniej części Śródmieścia) czy UM już nie bardzo. Drugą rzeczą są koszty. Student korzysta z biletów ulgowych, a tych niestety w busach nie ma, bo i być nie może. Nie można też analizować obłożenia trasy do Łodzi bez uwzględnienia ilości pasażerów tramwaju, a ta – w wyniku remontów – wzrosła. Trudno też… Czytaj więcej »

Zapytałem też czy było robione stadium projektu (?), czytaj czy teraz jest to racjonalne. Nie podważam tezy że dobra komunikacja jest potrzebna do rozwoju miasta. Ale zwiększanie liczby kursów do miejsca nieatrakcyjnego (czyli Radwańskiej) i uruchomienia połączeń nocnych uważam teraz za nieekonomicznie uzasadnione. Jeżdzę busem i nieraz widziałem puste autobusy odjężdzające z Radwańskiej. Czy dobrze jest teraz ponosić przez Pabianice takie koszty?

Byłoby źle gdyby rozwiązanie kwestii komunikacji z Łodzią ignorowało fakt, że dzisiejszy punkt docelowy jest z punktu widzenia potrzeb mieszkańców bezsensowny. Mam nadzieje, że kandydaci mają świadomość, że wartościowa komunikacja musi być skierowana w stronę NCŁ.

Uważam, że nowy prezydent powinien wprowadzić dekret (z natychmiastową wykonalności) iż w zasobach PSM lokatorzy muszą montować krany gwarantujące, że wodę nigdy nie da się zakręcić skutecznie. Podobnie jak jest teraz z CO… przecież spółdzielni zależy na tym aby zużycie było jak największe…a prezydent będzie się zawsze przyglądał jakie machloje się w spółdzielni wyprawiają…

Poczytaj o projekcie Tramwaj Metropolitalny.

Przez ostatnie lata banda nieudaczników z radnymi na czele spowodowało, ze miasto wyludnia się z młodych ludzi i jest jednym z najbiedniejszych miast w Polsce. Nie ma tu pracy, rozrywki. Nie ma nawet jak do niej dotrzeć. Niezaleznie kto rządzi od lat 90tych liczy się tylko kolesiostwo i nepotyzm. Biurokracja, ilośc osób uwikłanych w układy rodzinno-polityczne przeraża. Z przykrością stwierdzam, ze mieszkanie w Pabianicach zaczynam jak wiele innych osób postrzegać jako obciach. I nie chce słyszec od kandydatów jakie Pabianice to piekne miasto. Nie, nie jest piękne. Chcę by znowu takie było i chciałbym usłyszeć jak zamierzają tego dokonać. Chcę… Czytaj więcej »

Ja jestem w szoku….gdzie Ty człowieku mieszkasz? W górach na końcu świata na 100 procent nie w Pabianicach. Może to nie jest najcudniejsze miasto, ale dużo się w nim dzieje, jest coraz więcej fajnych pubów i rata uraczyć, klubów, itp. Taka krytyka mnie zaskoczyła. Wyjdź z domu, rozejrzyj się i zyj;)

anty,co bierzesz,hmm?CO się ciekawego tu dzieje?Po 22 życie zamiera(nie liczę pijaków,lumpów i gówniarzy).były 2 kina-zostało 1.( i nie wszystkie filmy puszcza,bo często marna frekwencja).kwestia pubów-tylko koło mnie zniknęło 6….jazz bas,flamenco,street bar,cammelot, rockfabryka i ten koło la vegi(zapomniałem nazwy).kręgielni i disco na bugaju też już chyba nie ma.Do Łodzi latem czy w niedzielę pks-u brak.Czasem jakiś bus się trafi.Bez auta ciężko gdzieś dalej pojechać.Lewityn-od dziecka nie widzę pozytywnych zmian-syf jak zawsze.Pracy prawie nie ma,zakłady upadły.Wszystko szare,ponure,brudne i obsrane przez kundle.Tylko kościołów,banków i aptek u nas ci dostatek.Miasto się wyludnia,bo młodzi uciekają.Znikome inwestycje w gospod.rozrywkę i rekreację.Lista jest długa.W jednej dyscyplinie jesteśmy… Czytaj więcej »

To może trzeba zadać pytanie, który z kandydatów będzie częściej imprezy robił? I wybrać tego, który więcej knajp otworzy, a jak wygra, to zaczną się zaraz skargi, na hałas, bałagan itd. Co do psich kup, to jakby właściciele psów po nich sprzątali – problemu by nie było. Odnośnie Lewityn, to historyczna sprawa, są plany rewitalizacji, która będzie kosztowała majątek a potem pewnie zajmą się nim złomiarze i wandale a Pabianiczanie i tak będą jeździć w inne miejsca. Transport do Łodzi i odwrotnie, owszem przydałby się, ale pozostaje pytanie, kto pokryje koszty, bo jakoś nie sądzę, żeby regularnie było takie zapotrzebowanie… Czytaj więcej »

Pracownik-No ja miałam przyjemność być na wystawie obrazów P.Hansa i tam wypowiadał sie p.Dychto .To była jakaś masakra , analfabetyzm to zbyt mało aby okreslic wypowiedzi naszego obecnego Prezydenta. Jeśli nadal będzie rządził to nasze PABIANICE znikną z mapy. Nie wiem jak można niewidzieć tego co obecnie zostało zaprzepaszczone

Skoro Krzysiek Ciebiada na jakieś z pytań odpowiedział według Ciebie ok….to sorry ale szok nie pozwala mi pisać. ..”pomyśli o transporcie między Pabianicami, a Łodzią”. Wow jestem pod wrazeniem

Pan Krzysztof Ciebiada dobrze mówi! Nocy między Pce a Łdz to podstawa… między innymi dla osób pracujących na nocną zmianę np. na ul. piotrkowskiej !!!

Pan Ciebiada powiedział , że „pomyśli” i to było to co rzuciło niektórych na kolana. Inni tymczasem napisali co zrobią, ale co tam jak się niewiele wie to tak wychodzi. Z resztą nikt nie zabłysnął