Strona główna Na sygnale Ponad 2 miliony za mandaty

Ponad 2 miliony za mandaty

0

Na taką kwotę w 2014 roku mandaty wystawili policjanci z powiatu pabianickiego.

W 2014 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach wszczęto łącznie 2123 postępowań przygotowawczych w formie dochodzeń i śledztw. Za podstawę do wszczęcia w przeważającej większości posłużyły zawiadomienia osób pokrzywdzonych, świadków, instytucji i organów kontroli, a także ujęcia na „gorącym uczynku” sprawców i materiały własne Policji.

W kategorii przestępstw kryminalnych wszczęto łącznie 1509 postępowania, w których ujawniono 445 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty. W kategorii przestępstw gospodarczych wszczęto 265 postępowań, w których postawiono zarzuty 87 podejrzanym. Natomiast w kategorii przestępstw korupcyjnych wszczęto 13 postępowań przygotowawczych.

Zakończono łącznie 2136 postępowań przygotowawczych, których czas trwania był zróżnicowany i wynosił do 5 dni i od 5 dni do ponad roku. W przypadku 664 postępowań przygotowawczych zakończono je skierowaniem aktu oskarżenia.

W prowadzonych postępowaniach odzyskano mienie wartości 206 tys. 628 zł. W 94 prowadzonych postępowaniach przygotowawczych na poczet przyszłych kar od sprawców przestępstw zabezpieczono kwotę 2 mln 218 tys. 554 zł.

Policjanci powiatu pabianickiego w minionym roku podjęli i przeprowadzili łącznie 11980 interwencji. Średni czas reakcji na zgłoszoną interwencję w obszarze miejskim wyniósł 5 minut i 38 sekund, a w terenie wiejskim 9 minut.

W sumie funkcjonariusze powiatu pabianickiego ujawnili 16269 wykroczeń za które ukarali sprawców grzywną w postępowaniu mandatowym na łączną kwotę 2 mln 48 tys. 500 zł. Funkcjonariusze przeprowadzili łącznie 777 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.

Dane pochodzą ze Sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie pabianickim w 2014 roku.

REKLAMA