Strona główna Aktualności Komunikacja 20 migawek na plastikowej karcie

20 migawek na plastikowej karcie

0

Już od dwóch tygodni pabianiczanie mogą wyrabiać plastikowe karty do kodowania biletów miesięcznych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Elektroniczne karty zastąpią bilety okresowe w formie papierowej. Etap przejściowy trwa do końca marca. – Wnioski o wydanie elektronicznej migawki są sukcesywnie pobierane z punktów sprzedaży biletów. Na ten moment zostało wydanych prawdopodobnie między 100 a 200 wniosków, a część z nich została już złożona przez pasażerów – informuje Marcin Chmielewski z zespołu inżyniera miasta. – Dotąd około 20 biletów taryfy pabianickiej zostało zakodowanych w formie elektronicznej. Nie wliczamy w to wspólnych biletów aglomeracyjnych i łódzko-pabianickich, które od czerwca są kodowane na Migawce.

W Pabianicach w ciągu miesiąca sprzedawanych jest ponad 2500 biletów okresowych.

Jak otrzymać MIGAWKĘ?
» Należy wypełnić wniosek internetowy na stronie na stronie www.migawka.lodz.pl lub złożyć go osobiście w Biurze Obsługi Klienta MZK przy Narutowicza 9 (wniosek można pobrać tutaj lub we wszystkich Punktach Sprzedaży Biletów MZK, czyli Narutowicza 9, Waltera-Jankego, Dworzec PKP).
» Do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 x 3 cm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
» Wypełniając wniosek należy podać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców – datę urodzenia), adres zameldowania, telefon – opcjonalnie, adres e-mail – opcjonalnie.
» Przy wniosku należy zaznaczyć miejsce odbioru MIGAWKI. Jeśli pierwszym biletem zakodowanym na MIGAWCE ma być bilet taryfy pabianickiej, prosimy o wybór Biura Obsługi Klienta MZK przy Narutowicza 9.
» W ciągu 5 dni roboczych do wybranego punktu (a więc np. BOK przy Narutowicza) dotrze spersonalizowana MIGAWKA, gotowa do zakodowania pierwszego biletu. Jeśli wniosek został złożony za pomocą Internetu lub we wniosku papierowym podano adres e-mail, wówczas zostanie wysłany e-mail z dokładną datą od kiedy można odebrać kartę.
» Przy odbiorze MIGAWKI, należy przedstawić swój dokument tożsamości oraz na miejscu kupić bilet okresowy imienny, który sprzedawca zakoduje na nowej karcie. Nie można otrzymać MIGAWKI bez zakupu biletu okresowego imiennego. MIGAWKI są przechowywane w punktach odbioru przez ok. 12 miesięcy, po tym okresie będą wycofywane i niszczone.
» MIGAWKĘ na okaziciela pasażerowie otrzymują „od ręki”, bez składania jakichkolwiek wniosków. Również jest to karta wielokrotnego użytku.

Zakup i kodowanie biletów
Po otrzymaniu MIGAWKI, zakup i kodowanie biletów będzie na terenie Pabianic odbywać się będzie w następujących lokalizacjach:
» Biuro Obsługi Klienta MZK – Punkt Sprzedaży Biletów nr 1 – ul. Narutowicza 9
» Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 4 – pętla Waltera-Jankego
» Punkt Sprzedaży Biletów MZK nr 5 – Dworzec PKP
» Kiosk „Kolektura biletowa” – ul. 20 Stycznia 28A
» Kiosk przy ryneczku – ul. Grota-Roweckiego 19A
» www.migawka.lodz.pl – sklep internetowy. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem sklepu internetowego, należy go zakodować u sprzedawcy w jednym z w/w punktów bądź w trakcie najbliższej kontroli biletów (należy poinformować kontrolera o posiadaniu niezakodowanego biletu).

Bilety okresowe można kupić z 30-dniowym wyprzedzeniem, jednak za pośrednictwem sklepu internetowego można tego dokonać nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem okresu ich ważności (z uwagi na konieczność przesyłu danych z systemu centralnego MIGAWKI do urządzeń kontrolerskich).

REKLAMA