Nabór wniosków już trwa

  0

  Jesteś osobą niepełnosprawną i mieszkasz na terenie powiatu pabianickiego? Sprawdź, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie na zakup niezbędnego sprzętu oraz na naukę.

  „AKTYWNY SAMORZĄD”
  program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pabianickiego

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach informuje, że do dnia
  31 sierpnia 2022 roku można składać wnioski w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” o dofinansowanie do:

  1) zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2) uzyskania prawa jazdy,
  3) zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania,
  4) szkoleń z zakresu obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego
  i oprogramowania,
  5) utrzymania sprawności technicznej (np. naprawy) nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego,
  6) zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  7) utrzymania sprawności technicznej (np. naprawy) posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  8) zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  9) utrzymania sprawności technicznej (np. naprawy) posiadanej protezy kończyny,
  10) zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  11) opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod  inną tego typu opieką.

  Wnioski o dofinansowanie nauki na poziomie kolegium, szkoły policealnej
  lub wyższej w ramach Modułu II, dotyczące semestru zimowego w roku szkolnym (akademickim) 2022/2023, można składać w terminie od 1 września 2022 roku do 10 października 2022 roku.

  Wnioski:
  a) należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW: https://portal-sow.pfron.org.pl/  bądź
  b) można pobrać w siedzibie albo ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach w formie pliku PDF, wypełnić i złożyć w formie papierowej.

  REALIZATOR PROGRAMU:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pabianicach
  ul. Traugutta 6A
  95-200 Pabianice
  Tel. (0-42) 215-66-60 wew. 1
  www.pcpr-pabianice.pl

  REKLAMA