Strona główna Styl życia Znaki ADR – klasy i oznaczenia ADR w ruchu drogowym

Znaki ADR – klasy i oznaczenia ADR w ruchu drogowym

0

Wykorzystanie oznaczeń ADR to najbardziej powszechny model przewozowy, jeśli chodzi o transport ładunków niebezpiecznych. Reguluje go Umowa Europejska ADR (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), jednak obowiązuje nie tylko na terenie starego kontynentu. Założenia umowy ADR mogą być wykorzystywane także podczas importu towarów z Chin czy Ameryki. Stosowanie znaków ADR zwiększa bezpieczeństwo podczas załadunku, minimalizując ryzyko nieporozumień. Z tego względu warto poznać szczegółowo system znaków ADR i rozróżnić znaki ADR od innych piktogramów.

Transport substancji niebezpiecznych

Znaki ADR stosuje się do transportu substancji niebezpiecznych drogą lądową, przy wykorzystaniu transportu kołowego. Natomiast inne oznaczenia funkcjonują przy odmiennych środkach transportu. Znak RID jest wykorzystywany dla transportu substancji niebezpiecznych koleją, oznakowanie ADM dotyczy transportu za pośrednictwem żeglugi śródlądowej, oznakowanie ICAO dotyczy transportu lotniczego, natomiast IMO dotyczy przewozu statkami substancji wysoce napromieniowanych i niebezpiecznych. Zgodne z przepisami oznakowanie piktogramami bezpieczeństwa ADR kontenera zawierającego substancje niebezpieczne jest ważnym aspektem bezpieczeństwa transportu drogowego. Odpowiednio dobrane tabliczki ADR dają gwarancję, że każda substancja będzie przewożona we właściwych warunkach. Świadome stosowanie poprawnych znaków jest konieczne, dlatego należy znać wygląd nalepek ADR. Znaki tego typu są dostępne w sklepie internetowym techemznaki.pl

Jak wyglądają tablice ADR?

Odpowiednie wyposażenie pojazdów w oznakowanie ADR jest niezwykle ważnym elementem, o który należy zadbać. Przepisy mówią jasno, że wszystkie kontenery lub cysterny zawierające materiały niebezpieczne powinny posiadać odpowiednie etykiety ostrzegawcze ADR w kształcie rombu i wielkości co najmniej 10 x 10 cm. Na tych pomarańczowych, odblaskowych plakietkach znajdują się dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji:

 • w liczniku numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN (ang. hazard-identification number) – oznacza właściwości substancji, np. żrąca lub trująca;
 • w mianowniku czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiału UN – np. 1005 oznacza amoniak, a 1008 trójchlorek boru.

Podział znaków ADR

Transport substancji niebezpiecznych praktycznie na każdym etapie stwarza zagrożenie dla populacji, nieruchomości czy środowiska. Dlatego każda z nich powinna zostać oznaczona przez odpowiednią naklejką ADR, pasującą do charakteru i rodzaju przewożonego towaru. Oznakowanie ADR można podzielić ze względu na rodzaj transportowanego ładunku. Klasyfikacja ADR obejmuje następujące materiały:

 • 1. materiały wybuchowe – ładunki stwarzające zagrożenie pożaru lub wybuchu, przedmioty wybuchowe oraz ładunki zagrażające wybuchowi masowemu;
 • 2. gazy – ładunki transportowane w formie gazów oraz ich mieszanin. Dzielą się na gazy palne, niepalne, trujące oraz nietrujące;
 • 3. ciecze zapalne – substancje ciekłe, przewożone w temperaturze od 50 stopni Celsjusza, których prężność nie jest wyższa niż 300 kPa, a ciśnienie nie przekracza 101,3 kPa oraz materiały ciekłe o temperaturze wyższej niż 61 stopni Celsjusza;
 • 4. materiały stałe, z wyłączeniem materiałów niezapalnych – substancje ciekłe, materiały wybuchowe i samozapalne, które spalają się w ciągu pięciu minut;
 • 5.1, 5.2 materiały utleniające i nadtlenki organiczne – ładunki, które wskutek wydzielania tlenu mogą się zapalić oraz nadtlenki organiczne bez temperatury kontrolowanej i z temperaturą kontrolowaną;
 • 6.1, 6.2 materiały trujące oraz zakaźne – ładunki, które mogą spowodować zatrucie zwierząt, roślin lub ludzi;
 • 7. materiały promieniotwórcze – towary, które powodują szkodliwe dla człowieka promieniowanie;
 • 8. materiały żrące – ładunki, które wskutek działania chemicznego mogą spowodować uszczerbek na skórze lub błonie śluzowej organizmu oraz materiały, które mogą uszkodzić inne transportowane towary;
 • 9. różne materiały i przedmioty niebezpieczne – inne materiały oraz ładunki niesklasyfikowane, które w określonych warunkach zagrażają życiu lub zdrowiu.

Znaki ADR w sklep.techemznaki.pl

Każdy znak ADR dostępny w sklepie internetowym techemznaki.pl cechuje się doskonałą jakością i trwałością. Staranne wykonanie oraz dbałość o każdy detal gwarantuje, że znaki ADR nie ulegną zniszczeniu podczas poruszania się pojazdu przewożącego niebezpieczne materiały, nawet gdy dookoła panują trudne warunki atmosferyczne. Łatwość w montażu pozwala odpowiednio oznakować każdy, nawet największy pojazd. To bardzo istotne, aby wszystkie naklejki ADR były w pełni czytelne i zrozumiałe dla każdego użytkownika ruchu drogowego. Zakrycie, zamazanie lub zdarcie oznaczenia stwarza realne niebezpieczeństwo i jest niezgodne z przepisami dotyczącymi przewozu materiałów niebezpiecznych.

W przygotowaniu pomógł Sklep Techem Znaki, zajmujący się produkcją znaków od ponad 25lat. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj na stronę: https://sklep.techemznaki.pl/znaki-ostrzegawcze-adr.

REKLAMA
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments