Strona główna Dzieje się Życie szkolne „Szesnastka” zaprasza na dzień otwarty

„Szesnastka” zaprasza na dzień otwarty

0

Rodzice, jeśli zastanawiacie się, która podstawówka będzie najlepsza dla Waszych dzieci, sprawdzcie, co oferuje Szkoła Podstawowa nr 16. 

W związku z reformą systemu oświaty wprowadzaną od 1 września 2017 w strukturach szkół zajdą poważne zmiany, które spowodują wydłużenie nauczania w szkołach podstawowych o kolejne dwa lata i likwidację (wygaszanie) gimnazjów. W okresie przejściowym niektóre dotychczasowe szkoły podstawowe mogą mieć trudności lokalowe, które uniemożliwią pracę szkoły w systemie jednozmianowym.

Nauka w systemie dwóch zmian dalece utrudnia lub wręcz uniemożliwia udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych (szkoła muzyczna, harcerstwo, zajęcia w klubach sportowych). W związku z tym faktem jako nowo tworzona Szkoła Podstawowa nr 16 (w miejsce Gimnazjum nr 3) w Pabianicach chcemy wyjść z propozycją umożliwienia Państwa dzieciom kontynuacji nauki w naszej szkole. Szkoła nasza znajduje się w centrum osiedla Bugaj w bezpośredniej bliskości szkół SP 3 i SP 17. Posiadamy przestronne budynki, znakomitą bazę szkolną do nauki uczniów klas 7 i 8, a także doświadczonych nauczycieli do pracy z młodzieżą w trudnym wieku dorastania. Posiadamy nowoczesne pracownie multimedialne, dobrą bazę sportową, boisko wielofunkcyjne.

W naszej szkole Państwa dzieci będą uczone w systemie jednej zmiany.

Naszą propozycję przejścia uczniów kierujemy także do Rodziców uczniów młodszych. Klasy drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej. Także gwarantujemy, że Państwa dzieci będą nauczane w systemie jednej zmiany. Gwarantujemy także, że uczniowie młodsi będą w roku szkolnym 2017/2018 nauczani w osobnym budynku (z osobnym wejściem, osobną szatnią, osobną salą gimnastyczną, osobnymi salami dydaktycznymi) niż klasy starsze. To będzie gwarancją bezpieczeństwa dla Państwa dzieci. Podejmujemy starania aby doposażyć naszą szkołę w pomoce dydaktyczne dostosowane do potrzeb klas młodszych. Planowane jest utworzenie dużej świetlicy wyposażonej w nowoczesne zabawki oraz zewnętrznego placu zabaw.

W dniu 3 marca 2017 w godzinach 16.00 – 19.00 zapraszamy na Drzwi Otwarte do naszej szkoły. Przyjdź – Sprawdź – Przekonaj się !!!

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły 42 214 50 86

Zapraszamy także na www.gim3pabianice.pl oraz na fanpage naszej szkoły.

z poważaniem

dyrektor szkoły Włodzimierz Stanek

REKLAMA