Łódzkie na plus – podsumowane tygodnia w skrócie

  0

  Województwo Łódzkie ma plan rozwoju na najbliższych 10 lat. Po wielu konsultacjach z ekspertami, samorządami, mieszkańcami, Sejmik przyjął Strategię Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 r

  Prace nad Strategią trwały blisko dwa lata. Nic dziwnego, jest to w końcu najważniejszy dla regionu dokumentem planistyczny, zawierający wizję, cele polityki regionalnej oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia. Tymczasem, z uwagi na nowe rozdanie unijnych pieniędzy, konieczność transformacji energetycznej, a także pandemię i możliwość dodatkowego wsparcia finansowego z funduszu odbudowy, uwarunkowania i wyzwania, przed którymi staje region ciągle zmieniały się. Zarząd Województwa przeprowadził w związku z tym szereg konsultacji społecznych, rozpytywał ekspertów, samorządowców, mieszkańców regionu o uwagi do projektu dokumentu. Wiele ze zgłoszonych propozycji zostało uwzględnionych i powstał plan określający największe wyzwania dla regionu i sposoby na zmierzenie się z nimi. 

  – Wizja województwa łódzkiego to wizja dynamicznie i harmonijnie rozwijającego się regionu – mówi marszałek Grzegorz Schreiber. – Regionu przyjaznego rodzinom, wrażliwego na potrzeby seniorów, przyjaznego mieszkańcom w równej mierze miast, małych miasteczek i obszarów wiejskich. Wizja regionu wspierającego nowoczesną i innowacyjną gospodarkę. 

   

   

  Ze Strategią można zapoznać się na stronie strategia.lodzkie.pl.

  Zadbajmy o małą architekturę

  W wizję regionu przyjaznego mieszkańcom i rozwijającego się w poszanowaniu dóbr kultury wpisuje się z pewnością ogłoszony przez Zarząd Województwa Łódzkiego konkurs na remont tzw. małej architektury zabytkowej. Chodzi o: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, ale też pomniki, posągi, wodotryski, kolumny i inne obiekty architektury ogrodowej, wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego lub gminnych ewidencji zabytków z obszaru województwa. 

  O dotację na ich odnowienie czy uporządkowanie i zagospodarowanie jego otoczenia, sięgającą 20 tys. zł, może się starać w zasadzie każdy, ważne jest tylko, żeby na remont godzili się właściciele zabytku. Zbieranie wniosków trwa do 19 maja.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:

  https://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje.

  Zbadaj się

  Region przyjazny, to region dbający o swoich mieszkańców. W związku z tym Szpital Wojewódzki im. Kopernika w Łodzi zaprasza na bezpłatne konsultacje i badania lekarskie w ramach akcji profilaktyki onkologicznej. W trzy soboty: 22 i 29 maja oraz 12 czerwca będzie można uzyskać bezpłatną poradę z zakresu:

  – chorób piersi

  – chorób jelita grubego

  – chorób nowotworowych żołądka

  – nowotworów skóry (wraz z badaniem znamion skórnych)

  – ginekologii onkologicznej (wraz z badaniem cytologicznym)

  – zdrowego żywienia.

  Panie w wieku 50+ zapraszamy na bezpłatną mammografię. Zapisy trwają od 14 maja pod numerem tel. 42 689 57 57 lub mailowo pod adresem profilaktyka@kopernik.lodz.pl.

  W razie konieczności, uczestnicy akcji otrzymają w czasie konsultacji skierowania na dalsze badania.

  REKLAMA