Strona główna Aktualności Biznes Fundusze Unijne jako źródło działalności przedsiębiorstw w powiecie pabianickim i ich wpływ...

Fundusze Unijne jako źródło działalności przedsiębiorstw w powiecie pabianickim i ich wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu

0

Założenie i prowadzenie własnej firmy nie jest najłatwiejszym zadaniem. Najczęstszą przeszkodą, która powstrzymuje przedsiębiorców są pieniądze. Niestety, bez funduszy ciężko jest rozkręcić biznes. Unia Europejska stworzyła mechanizmy finansowe, których zadaniem jest wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności firm.

Fundusze unijne odpowiadają na realne potrzeby przedsiębiorców, są to usługi doradcze, działania związane z internacjonalizacją, ale też promocja regionu oraz firm na rynkach zagranicznych. Bez wsparcia unijnego nie udałoby się zrealizować wielu projektów, bo firmom trudno jest zgromadzić własne środki. Każde przedsiębiorstwo może liczyć na wsparcie w rozwoju swojego biznesu. Trzeba mieć tylko pomysł, motywację i dobry projekt. Tak jak Pracownia Techniki Dentystycznej ALMADENT Aleksander Orzełowski z powiatu pabianickiego.

Zachować uśmiech

Podczas rekonstrukcji uzębienia bardzo często pobiera się wyciski, robi się to w celu przygotowania protezy. Klasyczne pobranie z użyciem łyżek i masy nie jest zbyt komfortowe dla pacjenta. Dlatego coraz częściej stosuje się nowoczesny sprzęt w postaci skanerów. Celem projektu pabianickiej firmy było wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci innowacyjnego na rynku międzynarodowym, uniwersalnego skan lokatora służącego do wykonania wycisków cyfrowych w gabinetach stomatologicznych.

Droga do realizacji projektu

W sprzedaży pojawiły się różne typy skanerów wewnątrzustnych, ale firma ALMADENT zaprojektowała produkt znacząco ulepszony w stosunku do obecnych produktów na rynku. Pabianickie skanery cechują się najwyższą skutecznością wykonania cyfrowego wycisku, wysoką jakością oraz trwałością. Innowacyjne produkty powstały dzięki wdrożeniu prac badawczo-rozwojowych, a także zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Prace B+R dotyczyły opracowania skan lokatorów kompatybilnych z systemem indywidualnych łączników implantologicznych Apollo. Produkty te są unikalne w skali światowej, zatem projekt zakładał wdrożenie innowacji stosowanej w skali powyżej kraju nie dłużej niż 3 lata i jest projektem z zakresu średnio-wysokich technologii. Prace realizowane były na terenie przedsiębiorstwa i polegały również na zakupie maszyn produkcyjnych oraz oprogramowania wraz z nabyciem robót budowlanych niezbędnych do stworzenia nowej powierzchni niezbędnej do posadowienia nowych urządzeń produkcyjnych. Efektem projektu jest wytwarzanie innowacyjnych  produktów w postaci skan lokatorów stosowanych w leczeniu implantoprotetycznym dostępnych dla wszystkich zainteresowanych osób.

Dotacje z UE

Nasze najbliższe otoczenie zmienia się na dobre dzięki funduszom unijnym. Dzięki dotacjom przedsiębiorcy mają szanse na opracowanie nowych produktów i chętniej rozwijają swoją działalność. Całość projektu pn. „Opracowanie uniwersalnych skan lokatorów kompatybilnych z systemem łączników indywidualnych Apollo” została zrealizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wartość projektu to 8 183 805,00 zł, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło 3 439 425,00 zł.

REKLAMA