„Pabianickie dobre rady na odpady” to projekt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który promował postawy ekologiczne wśród mieszkańców.

Grupa docelowa projektu to przedszkolaki, uczniowie pabianickich podstawówek i gimnazjów oraz mieszkańcy Pabianic korzystający z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Profilaktyki i Integracji Społecznej.
– Celem projektu jest podniesienie ich świadomości prozdrowotnej i ekologicznej – tłumaczył Krzysztof Rąkowski ze ZWiK-u podczas konferencji podsumowującej akcje.

Dzięki działaniom ZWiK zamontowanych zostało 9 kolejnych zdrojów wodnych. Popularne poidełka pojawiły się w:

  • Gimnazjum nr 1 – ul. Tkacka 15 – 1 szt.
  • Gimnazjum nr 2 – ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 – 1 szt.
  • Gimnazjum nr 3 – ul. 20 Stycznia 9/13 – 3 szt.
  • Zespół Szkół Specjalnych nr 5 – ul. Pułaskiego 32 – 2 szt.
  • Miejski Ośrodek Kultury – ul. Kościuszki 14 – 2 szt.
  • Młodzieżowy Dom Kultury – ul. Pułaskiego 38 – 1 szt.
  • Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Św. Jana 10 – 1 szt.
  • Związek Harcerstwa Polskiego – ul. M. Konopnickiej 39 – 1 szt.
  • Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej – ul. Partyzancka 31 – 1 szt.

Tym razem przy zdrojach powstały wertykalne mini-ogrody wykonane z odpadów takich jak stare palety i butelki PET jako przykład tzw. upcyclingu oznaczającego zmianę wartości odpadów poprzez wytworzenie z nich przedmiotów użytkowych.

W projekt aktywnie zaangażowały się dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Akcja przeprowadzona była w formie konkursu, w którym podstawowym kryterium oceny uczestników była ogólna ilość zebranych przez każdą placówkę surowców w przeliczeniu na jednego ucznia każdej z nich.
W konkursie udział wzięło 5 przedszkoli i 5 szkół podstawowych z terenu Pabianic. Dzieciaki wspólnymi siłami zebrały 10 785 kg makulatury 24 185 sztuk butelek typu PET (WIĘCEJ NT. KONKURSU).

Nagrodą specjalną za udział w akcji selektywnej zbiórki odpadów były spektakle teatralne o tematyce ekologicznej. Ich nowoczesna, interaktywna forma angażuje młodych widzów we wspólną zabawę i naukę o tym co to jest recycling, ekosystem i uczy prawidłowego segregowania odpadów. Wystawiono 10 spektakli teatralnych dostosowanych do możliwości percepcyjnych widzów: 5 przedstawień dla przedszkolaków 5 przedstawień dla uczniów szkół podstawowych (RELACJA Z PRZEDSTAWIENIA).

Swój konkurs mieli też uczniowie z pabianickich gimnazjów oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 5. Konkurs „Na Święta podaruj butelce PET drugie życie” miał za zadanie uświadomić uczniom, że:

– śmieci to cenne zasoby, które mogą być ponownie wykorzystane,
– zużyte butelki PET mogą być tworzywem do prac plastycznych,
– zmieniając przeznaczenie przedmiotów będących odpadami, rozwijamy kreatywność i pomysłowość, a dodatkowo poprawiamy często najbliższe otoczenie.

Zadaniem konkursowym było stworzenie ekologicznych choinek (WIĘCEJ NT. KONKURSU)

ZWiK w ramach projektu zakupił nowoczesny saturator. Główna ideą zakupu „mobilnego źródła wody” jest możliwość promowania picia czystej i zdrowej wody z pabianickich kranów bez konieczności używania butelek typu PET. Mobilność tego urządzenia pozwala na wykorzystanie go przy okazji różnego rodzaju imprez organizowanych lub współorganizowanych na terenie całego miasta przez ZWiK Sp. z o.o. w Pabianicach. Przyczyni się to do znacznego ograniczenia zużycia butelek, które są problemem towarzyszącym wielu imprezom masowym.

Pracownicy zakładu wraz z reporterami Radia ZET Gold przygotowali sześć 5-minutowych audycji, które w założeniu miały podnieść świadomość ekologiczną odbiorców poprzez prezentowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania odpadami i zapobieganiu ich powstawania. Emisja przygotowanych 6 audycji wraz z szeregiem zapowiadających je 20 sekundowych spotów, miała miejsce na antenie Radia Zet Gold na przełomie października i listopada bieżącego roku.

Powstał również folder informacyjny ze zdjęciami 3D, który przedstawia  osiągnięcia w dziedzinie rewitalizacji terenów zielonych dokonane  przez władze miasta Pabianic m. in. Park im. J. Słowackiego i Lewitynu. Folder informuje również o bieżących działaniach prowadzonych przez ZWiK w Pabianicach w dziedzinie rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz realizowanych programach o tematyce proekologicznej – „Zdrowa kranówka w naszych podstawówkach” oraz „Pabianickie dobre rady na odpady”.

Projekt „Pabianickie dobre rady na odpady” został zrealizowany w ramach konkursu pn „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2016”. Ogólny koszt przedsięwzięcia to 208 070 złotych. ZWiK został dofinansowany w kwocie 156 052 złotych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

REKLAMA