Strona główna Aktualności Z miasta W tym roku ponad 13 mln zł na walkę z bezrobociem

W tym roku ponad 13 mln zł na walkę z bezrobociem

0

Na koniec grudnia Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejestrowanych było 4 359 bezrobotnych.

Według ostatnich statystyk wynika, że stopa bezrobocia w listopadzie w powiecie pabianickim osiągnęła poziom 9,6%. Wskaźnik ten na przestrzeni roku zmalał o 1,7 punktu procentowego. Stopa bezrobocia w województwie łódzkim wynosi aktualnie 8,5%, a w Polsce 8,2%. Dane za grudzień będą dostępne na przełomie stycznia i lutego.

Z końcem grudnia zamknięto realizację Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2016 roku. Ze wstępnych danych wynika, że w minionym roku programami rynku pracy objęto  2 202 osoby. To o 425 więcej niż pierwotnie było planowane.

Jak „pośredniak” aktywizował bezrobotnych? Na przestrzeni całego roku:

 • 846 osób skorzystało ze staży,
 • 334 bezrobotnych zostało objętych zatrudnieniem w ramach robót publicznych,
 • 246 osób skierowano do odbywania prac społecznie użytecznych,
 • 214 osobom wypłacono dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • 204 bezrobotnych skorzystało ze wsparcia w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osób młodych do 30 roku,
 • 170 osób podjęło pracę na stanowiskach wyposażonych przez pracodawców
  w ramach refundacji,
 • zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych objęto 96 bezrobotnych,
 • 84 osoby wzięły udział w szkoleniach zawodowych,
 • dodatkowo 8 osób objęto zatrudnieniem w ramach wtórnego zapotrzebowania w realizacji dofinansowania wynagrodzeń osób 50/60+.
W grudniu pracę zakończyła również Komisja Oceny Wniosków w I naborze do projektu „Siła biznesu – dotacje na start firmy”. Spośród 13 biznesplanów złożonych przez uczestników projektu Komisja wybrała do dofinansowania 11 pomysłów. 2 wnioski nie spełniły wymogów merytorycznych niezbędnych do uzyskania wsparcia finansowego. Do końca roku zawarto umowy z 10 osobami. Uczestnikom tym wypłacono już środki dotacji. W ciągu najbliższych 2 miesięcy osoby te rozpoczną prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Aktualnie prowadzone są zapisy na spotkania informacyjne osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w kolejnym naborze, który został zaplanowany na przełom lutego i marca.

Zgodnie z otrzymaną 27 grudnia decyzją finansową w tym roku powiat pabianicki będzie dysponował kwotą 13 mln 124 tys 600 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

źródło: Starostwo Powiatowe w Pabianicach.

REKLAMA
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments