Rusza rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pabianicach. 
Dyrekcja szkoły oraz Rada Pedagogiczna zapraszają wszystkich zainteresowanych rodziców oraz dzieci na Dzień Otwarty, który zorganizowany zostanie już 13 lutego 2018 roku w Ostatki.
– Czekamy na Państwa w godzinach od 16.00 do 19.00 – zaprasza Włodzimierz Stanek, dyrektor szkoły. – Gwarantujemy wesołą zabawę dla najmłodszych, a dla rodziców rzetelną i pełną informację o warunkach rekrutacji i działalności szkoły. Pierwszy etap rekrutacji kończy się 28 lutego 2018.
Szanowny rodzicu, nie zwlekaj z decyzją i wybierz najlepszą szkołę dla swojego dziecka.
SP 16 jest szkołą z oddziałami integracyjnymi.
Szkoła zapewnia:
– naukę w systemie jednozmianowym do ukończenia szkoły
– nowoczesne, przestronne pracownie dydaktyczne i sale sportowe
– pyszne obiady w stołówce szkolnej
– opiekę świetlicową w szkolnej świetlicy
– opiekę pielęgniarską przez 5 dni w tygodniu
– opiekę stomatologiczną
– bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych (dydaktycznych, sportowych, artystycznych)
– oddzielenie dzieci młodszych od dzieci klas starszych (osobne wejście do szkoły, osobne szatnie)
– bezpieczny pobyt dzieci (monitoring wizyjny całego obiektu, zewnętrzna firma ochraniająca szkołę)
– zwiększenie bezpieczeństwa poprzez funkcjonowanie w szkole Patrolu Prewencji Szkolnej Straży Miejskiej
– opiekę wykwalifikowanych specjalistów pracujących z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji o szkole można znaleźć na www.sp16pabianice.pl oraz na szkolnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.
Zapraszamy serdecznie – Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz obecni Uczniowie.
REKLAMA