Strona główna Aktualności Akcje prozdrowotne Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Akcje prozdrowotne Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

0

Poradnik „Pierwsza Pomoc”, Pudełko Życia, Karta Bezpieczeństwa. Tak Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa dba o bezpieczeństwo i zdrowie swoich mieszkańców.

– To akcje prozdrowotne, które powstały głównie z myślą o osobach starszych, chorych oraz samotnych. Ostatnie lata i pandemia, która nas dotknęła pokazały, jak ważne jest abyśmy pozostali zdrowi. Z troski o naszych mieszkańców postanowiliśmy działać – mówi Agnieszka Wójcik z Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Pudełko Życia to zestaw ratunkowy, którego zadaniem jest m.in. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa swojego właściciela. To pojemnik, który powinien zostać umieszczony w lodówce, wraz z informacjami dotyczącymi chorób, przyjmowanych leków, numerów telefonów osób bliskich, których należy poinformować w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.

– Informacje te za pośrednictwem naklejki umieszczonej na drzwiach lodówki, mogą stać się niezbędną wiedzą o stanie zdrowia dla sąsiadów czy służb ratunkowych, udzielających pierwszej pomocy. Osoby wezwane na ratunek, po wejściu do mieszkania, będą wiedziały, gdzie szukać informacji o stanie zdrowia potrzebującego – dodaje Agnieszka Wójcik.

 

Kolejną inicjatywą, jaką pracownicy Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej podjęli na rzecz pabianiczan, był poradnik „Pierwsza pomoc z Kartą Bezpieczeństwa” który powstał przy współpracy z zawodowym ratownikiem medycznym. Zawiera on m.in. instrukcje prawidłowego wykonania sztucznego oddychania, informacje, jak poradzić sobie przy oparzeniu, zadławieniu czy krwotoku. Uczy także, jak udzielić pomocy, gdy jesteśmy świadkami wypadku drogowego czy potrącenia pieszego.

Do każdej książeczki „Pierwsza Pomoc” dołączona jest Karta Bezpieczeństwa. To dokument wielkością przypominający kartę płatniczą, który warto wypełnić i schować np. do portfela. Jakie informacje możemy umieścić w naszej Karcie Bezpieczeństwa?

– To choroby przewlekłe, leki przyjmowane na stałe, grupa krwi, alergie, czyli wszystkie wiadomości, które w razie wypadku czy urazu, będą niezbędne dla osób ratujących nasze życie – wymienia Agnieszka Wójcik. – Co ważne, na Karcie Bezpieczeństwa znajdują się także ważne numery telefonów, takie jak pogotowie, straż pożarna, policja, które będą niezbędne, gdy przyjdzie nam nieść pomoc innym.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, od początku pojawienia się w Polsce COVID-19, przeprowadziła dodatkowe akcje informacyjne, kierowane do mieszkańców PSM oraz ich najbliższych.

– Do skrzynek pocztowych naszych mieszkańców trafił specjalnie przygotowany informator, dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa i sposobów uzyskania pomocy, bez wychodzenia z domu. Znalazły się w nim m.in. numery telefonów do przychodni, wolontariuszy i jednostek ratownictwa kryzysowego oraz sposoby bezpiecznego kontaktu ze Spółdzielnią.

Strona internetowa PSM, lokalna prasa i telewizja, portale internetowe, skrzynki na listy oraz spółdzielczy informator pt. „Z życia Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – wszystkie dostępne sposoby wykorzystywane są, by do mieszkańców docierały rzetelne i aktualne informacje na temat działalności Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nie tylko prozdrowotne, ale także te z życia codziennego spółdzielni. To m.in. relacje z aktualnych przedsięwzięć, remontów, czy wydarzeń w domach kultury.

Pabianicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to jedna z największych i najstarszych tego typu instytucji w naszym kraju. W jej zasobach mieszka bowiem kilkadziesiąt tysięcy pabianiczan.

Warto wiedzieć, iż PSM istnieje od niemalże 70 lat, co oznacza, że obecnie czwarte pokolenie zamieszkuje spółdzielcze bloki. Na powierzchni blisko 116 hektarów stoi 308 budynków mieszkalnych, w których zlokalizowanych jest ponad 15 tyś. mieszkań.

– Zachęcamy do śledzenia naszych działań zarówno w lokalnej prasie, jak i w informatorach, które trafiają do Państwa skrzynek pocztowych – zachęca Agnieszka Wójcik. – Tych mieszkańców, którzy jeszcze nie odebrali Pudełka Życia czy książeczki „Pierwsza Pomoc” z Kartą Bezpieczeństwa, zapraszamy po ich odbiór do Państwa administracji.

REKLAMA