Strona główna Aktualności Polityka Wywalili Koczura

Wywalili Koczura

0

Radni miejscy nie chcieli dłużej pracować z Marianem Koczurem w Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, której przewodniczył.

Projekt uchwały o odwołanie Mariana Koczura złożył przewodniczący Rady Miejskiej. Powodem było dramatyczne zmniejszenie się składu osobowego komisji, w której ze składu 11-osobowego zostało 3 członków. Powodem rezygnacji radnych z pracy było ich zdaniem niewłaściwie wykonywanie obowiązków przez przewodniczącego.

– Czas przejrzeć na oczy. Poziom merytoryczny drażnił członków tej komisji, dlatego odeszli. To był brak profesjonalizmu z pana strony – mówił radny Piotr Chrabelski. – To nie jest merytoryczna praca tylko uprawianie polityki przedwyborczej – dodał radny Krzysztof Górny.

Radny Koczur stwierdził, że to nagonka na jego osobę spowodowana udziałem w wyborach do europarlamentu, złożeniem doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury na prezydentów (WIĘCEJ) oraz zamiar startu w wyborach prezydenckich.

Za odwołaniem było 14 radnych, a 6 nie wzięło udziału w głosowaniu.  Sam zainteresowany ze względów prawnych nie mógł wziąć udziału w głosowaniu. – Wynik przyjmuję z szacunkiem – podsumował odwołany.

Komisja zajmuj się ważnymi sprawami w mieście m.in.:

  • planowaniem i realizacją inwestycji miejskich,
  • pozyskaniem i wykorzystaniem funduszy z Unii Europejskiej oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • bieżącą działalnością Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zakładu Pogrzebowego, Schroniska dla Zwierząt, Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej,
  • ulicami – nawierzchnią jezdni i chodników, oświetleniem, oznakowaniem, utrzymaniem w czystości,
  • zasobem mieszkaniowym Gminy Miejskiej Pabianice w zakresie ewidencji lokali, najmu, zamianą lokali, samowoli i eksmisjami,
  • komunikacją miejską,
  • infrastrukturą techniczną związaną z zaopatrzeniem w ciepło, wodę, gaz oraz odprowadzaniem ścieków,
  • ochroną środowiska – zielenią, wyziewami, hałasem, wysypiskiem, strefami ochronnymi, czystością wód,
  • zagospodarowaniem przestrzennym miasta – opracowywaniem koncepcji, opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • gospodarowaniem mieniem komunalnym – użytkowaniem, przeznaczeniem, zakupem, sprzedażą.
REKLAMA