Strona główna Styl życia Uroda i zdrowie Ja słyszę i mówię

Ja słyszę i mówię

0

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. zostało beneficjentem programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, pt. Ja słyszę i mówię – realizacja Programu badań przesiewowych słuchu i mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020 przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.”

Program realizowany będzie przez najbliższe dwa lata od  01.08.2018 do 31.07.2020 na terenie województwa łódzkiego w powiatach: zgierskim, pabianickim, brzezińskim oraz łódzkim wschodnim.

Całkowita wartość projektu – 1 720 572,00 zł

Wkład funduszy Europejskich:

Kwota dofinansowania – 1 548 514,80 zł

Celem szczegółowym programu jest „poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie”.

Celem głównym projektu jest wdrożenie programu badań przesiewowych słuchu oraz mowy dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych z terenu podregionu łódzkiego na lata 2018-2020.

Co to za projekt?

Projekt jest skierowany do dzieci, które w latach 2018/2019 i 2019/2020 będą uczniami I klas szkół podstawowych znajdujących się na terenie podregionu łódzkiego wraz z ich otoczeniem tj. rodzicami/opiekunami prawnymi oraz pielęgniarkami i higienistkami szkolnymi.

Projekt zakłada objęcie swym zasięgiem podregion Łódzki według klasyfikacji NTS3: obejmujący powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki. Projekt obejmie swymi działaniami w szczególności: szkolenie dla pielęgniarek/higienistek szkolnych ze szkół uczestniczących w Programie; spotkania edukacyjno–informacyjne; zajęcia edukacyjne; badania przesiewowe obejmujące: badanie przesiewowe słuchu, badanie przesiewowe mowy; terapię logopedyczną dla dzieci ze zidentyfikowanymi objawami zaburzeń mowy. Okres realizacji projektu obejmie okres III kwartał 2018 – III kwartał 2020 a działania merytoryczne adresowane bezpośrednio do dzieci będą realizowane z początkiem roku szkolnego 2018/2019 i 2019/2020. W ramach projektu wsparciem objęte zostanie otoczenie uczniów klas I, tj.:rodzice / opiekunowie prawni oraz wychowawcy I klas szkół podst. – w zakresie działań edukacyjnych, pielęgniarki/higienistki szkolne – w zakresie działań informacyjno–szkoleniowych.

Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone będą dzieci: objęte specjalistyczną opieką medyczną w zakresie zaburzeń słuchu finansowaną z NFZ oraz objęte stałą opieką logopedyczną finansowaną z NFZ.

Planowane efekty:

zminimalizowanie konsekwencji wykrytych zaburzeń mowy, podniesienie świadomości zdrowotnej rodziców, wychowawców i uczniów.

Harmonogram projektu:

Zadanie nr 1 – BADANIA PRZESIEWOWE

Etap 1 – organizacja i ustalenie harmonogramu badań – listopad 2018 i listopad 2019

Etap 2 – realizacja badań przesiewowych – od listopada 2018 do kwietnia 2019 i od listopada 2019 do kwietnia 2020

Zadanie nr 2 – TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Etap 1 – organizacja i ustalenie harmonogramu realizacji terapii logopedycznej – styczeń – marzec 2019 i styczeń – marzec 2020

Etap 2 – realizacja terapii logopedycznej – luty – czerwiec 2019 i Luty – czerwiec 2020

Etap 3 – zakup pomocy logopedycznych – sierpień – październik 2018

Zadanie nr 3 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE I SZKOLENIA

Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów – sierpień – październik 2018

Etap 2 – organizacja i ustalenie harmonogramu spotkań – wrzesień – październik 2018 oraz wrzesień – październik 2019

Etap 3 – realizacja spotkań edukacyjnych – październik – grudzień 2018 oraz październik – grudzień 2019

Zadanie nr 4 – ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW

Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów edukacyjnych dla uczniów – wrzesień – październik 2018

Etap 2 – organizacja i ustalenie harmonogramu spotkań – październik – listopad 2018 oraz październik – listopad 2019

Etap 3 – realizacja spotkań edukacyjnych – styczeń – marzec 2019 oraz październik 2019 – styczeń 2020

Zadanie nr 5 – SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK SZKOLNYCH/HIGIENISTEK SZKOLNYCH

Etap 1 – opracowanie i wydruk materiałów informacyjno – szkoleniowych – sierpień – wrzesień 2018

Etap 2 – rekrutacja uczestników szkoleń – sierpień – wrzesień 2018

Etap 3 – realizacja szkoleń – wrzesień – listopad 2018

REKLAMA
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments