Strona główna Aktualności Z miasta Inwestycja w czyste powietrze

Inwestycja w czyste powietrze

0
W ciepłowni przy ul. Konstantynowskiej powstała instalacja oczyszczania spalin dla kotłów wodnych, co ograniczy ilość emitowanych zanieczyszczeń, a tym samym poprawi jakość powietrza.

Celem inwestycji zrealizowanej przez Zakład Energetyki Cieplnej było dostosowanie do zaostrzonych wymogów zakresie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Zakres obejmował modernizację istniejących instalacji odpylania spalin – budowę nowego stopnia odpylania spalin – filtrów workowych – układ dwóch filtrów pracujących na ilości spalin z trzech źródeł; montaż instalacji odazotowania spalin metodami pierwotnymi wspomaganymi metodą wtórną SNCR dla kotłów K1 i K4; budowę instalacji odsiarczania spalin metodą półsuchą – układ dwóch instalacji pracujących na dla kotłów K1, K3 i K4 oraz instalację mediów pomocniczych.

Wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń przed realizacją przedsięwzięcia wynosiła: dwutlenek siarki – SO2 – 200,219 ton/rok; tlenki azotu – NOx – 91,580 ton/rok; tlenek węgla – CO 29,728 ton/rok; pyły – 62,347 ton/rok. Wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń po realizacji przedsięwzięcia: dwutlenek siarki – SO2 – 53,116 ton/rok; tlenki azotu – NOx – 81,071 ton/rok; tlenek węgla – CO 17,127 ton/rok; pyły – 3,144 ton/rok.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną osiągnięte poziomy emisji dużo niższe niż dopuszczają to przepisy. Inwestycja ZEC zakończyła się w grudniu ubiegłego roku. Jej wartość to 44 560 351 zł, w tym pożyczka z NFOŚIGW – 27 166 091 zł. Dofinansowanie ze strony NFOŚiGW było na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych (60,96% całkowitych kosztów realizacji projektu). Generalnym wykonawcą była spółka Elemont z Opola.


W Urzędzie Miejskim działa punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”. Z konsultacji osobistych lub telefonicznych w sprawie dotacji na wymianę pieca lub ocieplenie domu skorzystało dotąd 250 osób.
Złożono 29 wniosków o dofinansowanie i 9 wniosków o wypłatę środków. Wiele osób jest w trakcie kompletowania dokumentacji.

25 stycznia rozpoczęty został nabór wniosków o najwyższy poziom dofinansowania, w którym można uzyskać nawet 90% zwrotu inwestycji. Jest on skierowany do osób o najniższych dochodach, których miesięczny dochód nie przekracza 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym – 1 260 zł. Punkt działa przy ul. św. Jana 4, pok. 20, tel. 4222 54 625, 509 309 848, e-mail czystepowietrze@um.pabianice.pl.

W tym samym miejscu (św. Jana 4) można złożyć obowiązkową deklarację dotyczącą źródeł ogrzewania budynków do Centralnej Bazy Emisyjności Budynków. Do 30 czerwca deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. Mogą to zrobić na dwa sposoby: najszybciej i najwygodniej przez internet, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl albo w formie papierowej – wypełniony formularz przesłać lub złożyć osobiście w UMP, św. Jana 4 pok. 20, tel. 42 22 54 625.

REKLAMA